Trestný tým 23

17.9.16 - Gediman - Komentáře (0)
Této mise se účastnil jen Lord Eliphas s hobgoblinským technikem Renegagem.
Zápletka
Rok: 13-669 (25 dní po misi „Temná kolonizace“)

Království Irongrey si najalo žoldnéře, hobgoblina jménem Renegag, aby vedl trestný tým 23 na záchrannou misi na planetu Iomm VII. Nad planetou bylo sestřeleno VIP, které se musí vrátit v pořádku zpět. Planeta je doupětem mnoha pirátů a banditů, takže je možné, že VIP je nyní v jejich rukou. Trestný tým 23 se skládá z deseti vězňů, kterým byla slíbena svoboda, pokud misi úspěšně splní. Vězňům se ale nedá věřit a proto každý dostal výbušný implantát. Renegag má ovladač, takže pokud některý vězeň bude dělat problémy, může ho odpálit. Členy týmu jsou lidé původem z Irongrey.

Infiltrátorka Kyara - odsouzena za krádež cenného předmětu,
infiltrátor Orron - odsouzen za špionáž,
technik Ekar - odsouzen za sabotáž,
lékařka Valera - vojenská polní doktorka odsouzená za zradu,
kouzelník Iwian - ilegální čaroděj,
střelec Rain - voják odsouzený za vraždu nadřízeného,
střelec Jeom - bandita,
zápasník Puozz - voják odsouzený za zběhnutí,
zápasník Belakus - pirát,
kněz Cuthan - odsouzený za rouhání
Trestný tým 23

Mise
Renegag a vězni byli přesunuti křižníkem na orbitu planety. Křižník provedl zběžný průzkum povrchu v místech, kde byl naposled zachycen těžký runabout VIP. Byly vidět jen četné skály, ale runabout nikde – to však nic neznamenalo, protože mohl být skryt. Tým byl na planetu odvezen výsadkovou lodí, která na palubě nesla také obrněný pěchotní transportér. Pilot lodě bude zároveň fungovat jako řidič.

Chvíli po průniku do atmosféry však pilot ohlásil, že jsou zaměřeni protiletadlovými raketami. Zahájil úhybné manévry, ale nevyšlo to. Loď dostala zásahy a musela nouzově přistát. Nikomu se ale nic nestalo. Pilot tedy vyjel s transportérem ven a tým do něj nastoupil. Vydal se na cestu.

Renegag určil, že infiltrátoři Kyara a Orron budou sloužit jako průzkumníci. Dokázali se pohybovat skrytě a měli tlumené pistole. Při první zastávce neobjevili žádnou aktivitu nepřátel, ale při druhé zahlédli pohyb ve skalách. Šli to prozkoumat. Byl to ale jen salamandr. Renegag se jím nechtěl zdržovat a tak se tým vydal dál. Udělal další zastávku, ale opět nic nespatřil.

Během další zastávky infiltrátoři zahlédli pohyb u skály. Tým se přiblížil a infiltrátoři provedli bližší průzkum. Ve skalní stěně byly malé dveře. Tým vystoupil ven a opatrně se k nim přesunul. Zvenku neměly žádnou kliku. Renegag před ně postavil palpost a šel je vyrazit. To se povedlo až na třetí pokus – udělal při tom rámus. Za dveřmi ale nikdo nebyl, jen dlouhá chodba dovnitř. Renegag sbalil palpost a tým vešel dovnitř. Po chvíli narazil na čtveřici pirátů.

Jeden pirát byl zabit, další dva byli vyhrožováním donuceni odhodit zbraně a vzdát se, čtvrtého kouzelník Iwian pomocí kouzla přinutil zastřelit se. Tým začal dvojici pirátů vyslýchat. Jeden prozradil, že v základně se nachází dvacet řadových pirátů a pět elitních. Druhý pirát po mučení prozradil, že runabout byl sestřelen před šesti dny. Nouzově přistál a piráti a bandité si rozdělili kořist. Kde je runabout ukryt, to ví jen šéf pirátů a jeho elitní banda. Tým piráty spoutal a vzal s sebou. Šli jako první, aby sloužili jako živý štít.

Došli do velké haly, bylo to skladiště a jídelna. Bylo tu deset řadových pirátů, kteří jedli, pili a hlasitě se bavili, hrálo jim k tomu rádio. Nezaregistrovali tedy přítomnost vetřelců. Tým se přiblížil blíž. Iwian je chtěl kouzlem přinutil odhodit zbraně, ale odolali tomu. Tým tedy zahájil útok. Iwian znovu seslal kouzlo a tentokrát se to povedlo – piráti zahodili zbraně. Kněz Cuthan je pak vyhrožováním přinutil vzdát se. Byli též spoutáni a vzati jako rukojmí.

Skupina šla hlouběji do základny. Vešli do obytné sekce. Ze dveří ubikací vyšli dva piráti. Jeden byl zabit, druhého kouzelník přinutil zabít se. Zvuk boje zalarmoval osm dalších pirátů, kteří vyrazili z ubikací. Kouzelník je ale donutil postřílet se navzájem.

Tým dorazil do dalšího skladu, nikdo zde nebyl. Další místnost byla zavřená, ale bylo slyšet, že se tam skupina mužů hlasitě baví, zjevně hráli karty. Tým vrazil dovnitř. Bylo tu pět elitních pirátů i jejich šéf. Došlo k dlouhému boji. Pětice pirátů byla zabita. Šéfova laserová pistole se přehřála, potom byl kouzlem přinucen zahodit i šavli, takže bojoval pěstmi. Renegag ho však omráčil pěstí a nechal ho svázat. Když se probral, byl mučen. Prozradil, kde se runabout nachází. Všichni zajatí piráti pak byli zamčeni na ubikacích. Renegag nechtěl žádné zbytečné zabíjení.

Tým se rychle vydal na to místo, ale runabout tam nebyl – alespoň na první pohled. Infiltrátoři to místo prohledali blíže a zjistili, že tam skutečně je. Byl zakryt optickým maskováním a senzorovými rušičkami. Renegag tedy kamufláž vypnul. Runabout stál na těžkotonážním přívěsu, kterým sem byl dopraven z místa jeho dopadu. Renegag chtěl radiostanicí zavolat křižník, ale komunikace byla čímsi rušena. Infiltrátoři dále našli velká skrytá vrata do skály. Renegag vrata vyrazil. Za nimi byla jen velká garáž s mnoha nákladními vozidly a také silnými tahači, které sem loď přitáhly. Nic dalšího tu ale nebylo.

Tým prozkoumal paluby runaboutu. Bylo to velmi luxusní plavidlo. Uvnitř byl dřevěný nábytek, drahé koberce a lustry. Vše bylo poničené pádem. Byly tu též stopy po střelbě a krev. Nikdo tu ale nebyl. Tým se vrátil do pirátské základny, aby se znovu zeptal šéfa pirátů. Ten sdělil, že šéf banditů si VIP zřejmě vzal k sobě. Základna banditů je prý kousek od komunikační stanice. Renegag přikázal vzít šéfa pirátů raději s sebou, ještě se bude možná hodit.

Tým pak jel ke stanici. Kyara a Orron prohledali její okolí – ve skále našli opět velká nákladní vrata. Renegag je opět vyrazil až na několikátý pokus, takže upoutal pozornost banditů uvnitř. Když vrata vypadla, za nimi již čekaly dva oddíly po deseti mužích. Došlo k boji. Jeden oddíl byl částečně pobit, druhý byl přinucen kouzlem postřílet se navzájem. Přeživší bandité byli spoutáni a vyslýcháni. Sdělili, že VIP a další zajatci jsou u šéfa banditů, který s nimi vyjednává. V základně je ještě deset řadových banditů a pět elitních. Tým opět vzal zajaté bandity s sebou, jako živé štíty.

Skupina šla hlouběji do základny. Nalezla skladiště, kde bandité přenášeli krabice. Plížila se k nim blíž. Kouzelník chtěl opět seslat kouzlo, ale selhal a upadl do bezvědomí. Renegag rozhodl, že počkají, až se probudí. Když se o dvacet minut později probudil, tým zaútočil. Byl však odhalen. Kouzelník tedy seslal kouzlo znovu a bandité se postříleli navzájem. Skupina šla dál a narazila na dveře. Za nimi kdosi řval. Tým vrazil dovnitř. Byl tu šéf banditů, jeho elitní banda a též všichni dosud živí zajatci: muž v honosném hábitu (VIP) a tři zmlácení muži.

Došlo k dalšímu intenzivnímu boji. Šéf byl zabit a bandité, kteří přežili počátek boje, byli kouzlem přinuceni pozabíjet se. Zajatci byli osvobozeni. Renegag se dozvěděl, že VIP je samotný král Irongrey, Deamis II. Byl tu vyjednávat vojenskou pomoc s místními bandity a piráty, ale jednání bylo neúspěšné. Když se vracel, byl sestřelen a piráti a bandité ho chtěli donutit k zajištění lepších podmínek pro své operace v celém sub-sektoru. Král své zachránce varoval, že v oblasti je protiletadlové dělostřelectvo, takže dokud tu je, nemohou odletět. Trojice mužů, což byli královi bodyguardi, si vzala od mrtvých zbraně. Renegag jim přikázal, aby šli napřed k runaboutu a opevnili se v něm. V transportéru už pro ně nebylo místo. Transportér se vydal za nimi, přičemž zajaté bandity a pirátského šéfa nechal na místě. Cestou však byl napaden helikoptérou. Došlo k boji. Transportér střílel z palubního kulometu, střelec Rain s kulometem vystoupil ven, aby mohl střílet také. Helikoptéra byla za chvíli sestřelena.

Tým pak zastavil u skály s komunikační stanicí. Infiltrátoři ji prozkoumali, nikdo tam nebyl. Renegag zjistil, že stanice muže za rušení signálu vysílaček. Vypnul ji tedy a kontaktoval křižník na orbitě. Vše mu sdělil a přikázal, aby provedl sken oblasti a zaměřil se na protiletecké zbraně.

Tým pak pokračoval k runaboutu, kde již čekali bodyguardi. O hodinu později se křižník ozval a sdělil pozici tří raketometů. Renegag chtěl více informací a tak se tým vrátil zpět k doupěti banditů, kde byl uvězněn šéf pirátů. Znovu ho vyslýchali. Nakonec prozradil, že jde o mobilní dalekonosné protiletadlové raketomety. Nejsou nijak chráněny, mají jen svojí ozbrojenou posádku.

Tým se vydal k prvnímu raketometu. Stál na skále, napůl ukrytý pod převisem. Tým vylezl nahoru, ale posádka o něm věděla. Tři bandité zahájili střelbu z pušek, čtvrtý zůstal uvnitř. Kouzelník Iwian přinutil řidiče, aby s vozidlem sjel ze skály. Raketomet tak byl zničen. Zbývající bandité byli pobiti ničivou ztečí zápasníka Puozza.

Tým pak odjel k druhému raketometu. Jeden pirát vylezl ven, aby se postaral o útočníky. Iwian opět přinutil řidiče, aby s vozidlem sjel z útesu. Puozz poté probodl i zbylého piráta svojí halapartnou.

Pak skupina přijela ke třetímu raketometu. Jeho posádka byla venku. Během krátkého boje byla pobita, takže raketomet už nebyl nebezpečný. Renegag kontaktoval křižník, že zbraně jsou vyřazeny. Křižník poslal další výsadkovou loď. Ta nabrala transportér i s týmem a králem a také zbylé bodyguardy. Pak se vznesla a letěla pryč z planety.

Byla však pronásledována dvěma helikoptérami pirátů. Výsadková loď použila své dva palubní raketomety k obraně. Jedné helikoptéře se zasekl kulomet a tak začala střílet své rakety. Loď dostala několik zásahů a během dalšího boje se jí rozbil jeden raketomet. Renegag ho ale rychle opravil a sám se ho ujal. Sestřelil jednu helikoptéru. Druhá helikoptéra už neměla žádné rakety a chystala se odletět, byla ale zasažena raketometem a zničena.

Výsadková loď se vrátila bezpečně na křižník. Král dal týmu 23 svobodu a Renegaga odměnil 10.000 penězi.

Shrnutí
Mise trvala přibližně 4 hodiny a 50 minut. Hra trvala přibližně 4 hodiny a 15 minut. I když se hry účastnil jen jeden hráč, měl množství pomocných NPC, které mu pomáhaly – i když měly jen základní dovednosti.


Úvod | Projekt Void © 2009-2024
Původní texty a zdrojový kód nesmí být bez souhlasu šířeny. Stránky založeny na redakčním systému FoxAxe
Web tip: Anime, filmy, hry; Postavy, osobnosti; Mutant Chronicles

Načtení stránky trvalo 0.0101 vteřin