Vražedná výprava

26.4.14 - Gediman - Komentáře (0)
Této mise se účastnil OnGe s orkem Gor-Maaem a Lord Eliphas s hobgobliním kouzelníkem Bartholomewem.
Zápletka
Rok: 13-669 (týden po misi „Dračí útok“)

K týmu Inferilagus se připojil nový člen - hobgobliní kouzelník Bartholomew. Tým ho nalezl v modulu, který do blízkosti planety vypustila loď uprchlých vězňů. Právě Bartholomew jim pomohl utéct a ti mu na oplátku slíbili, že ho odvezou na nějaké odlehlé místo, kde by ho nikdo nehledal. Nikdo z nich ale netušil, že jeden z asteroidů u planety už osídlen je. To nakonec Bartholomewovi ani nevadilo, sídlo týmu bylo totiž dobře skryto.

Jednoho rána bylo osazenstvo stanice Caerbannog probuzeno houkáním alarmu, který ohlašoval nepovolený start. Žoldnéři chtěli zjistit, co se děje, ale dveře kajut byly zablokovány. Pokoušeli se dostat ven, ale marně. Po několika minutách však alarm ustal a dveře se samy odblokovaly.

Žoldnéři se pro všechny případy rychle ozbrojili a běželi do centrály, aby získali přehled o situaci. Jakmile vstoupili do místnosti, na všech monitorech se přehrál vzkaz od Nar’Zye. Vysmívala se týmu za jeho neschopnost a přílišnou důvěřivost. Celou dobu byla stále loajální Tau’Sarovi. Změnu strany jen hrála, aby se mohla do týmu dostat a získat o něm informace. A konečně tento den se rozhodla vrátit se ke svému druhovi a vzít s sebou i loď Plushy Paw. Tau’Sarova pomsta se prý blíží.

Tým nemohl dělat nic. FTL komunikační systém byl na palubě lodi, stanice samotná měla jen STL systém, se kterým by přivolání pomoci trvalo velmi dlouho. Asi deset minut potom k asteroidu přiletěl těžký monitor canirské konstrukce. Nijak se neidentifikoval a rovnou se připojil ke stanici. Žoldnéři byli připraveni k boji.

Ze spojovací komory však vyšel neozbrojený canir, kapitán monitoru, kterého poslal Kimlak. Kapitán pozval žoldnéře na palubu lodi, kde si s nimi chtěl Kimlak promluvit. Nebyl tu přítomen osobně, takže to bylo přes FTL komunikátor. Lékař Gor-Maa a Bartholomew to šli vyřídit. Kimlak se dozvěděl o útěku Nar’Zye a proto připravil pro tým nový úkol, který jistě rád přijme. Musí ji najít a zabít. Je příliš nebezpečná na to, aby mohla žít dál. Vzít ji do týmu byl špatný nápad. Je možné, že bude v té základně, jejíž souřadnice dala týmu, ale je také dost možné, že to bude past. Jinou stopu ale neměli. Kimlak týmu nabídl velkou odměnu a současně mu na splnění této mise zapůjčil těžký monitor i s posádkou. Sám se zúčastnit nemohl, protože měl zrovna práci na opačném konci galaxie.mapaMise
Gor-Maa a Bartholomew se připravili k odletu. Gor-Maa si s sebou vzal svého homunkula. Bartholomew zavolal atentátníkům (patřili mezi vězně, kterým pomohl uprchnout) a pověděl jim, aby letěli na ty souřadnice též a čekali na jeho signál. Až bude přítomnost Nar’Zye potvrzena a oblast zabezpečena, to oni vykonají smrtící úder. Atentátníci s pomocí souhlasili a nechali si zaplatit předem.

Cestou k cíli se náhle z palubního interkomu ozval záhadný deformovaný hlas, který je týmu Inferilagus již znám (viz „Tři mise“). Informoval ho, že Nar’Zya nesmí být zabita. Pokud zemře, tým ponese následky. Canirská posádka se snažila zjistit, odkud ten signál přišel, ale marně. Žoldnéři si ze zprávy nic nedělali a pokračovali v misi.

Na souřadnicích se nacházela džunglová planeta Walmor II. Na její orbitě byly tři malé civilní felirské lodě. Zdály se neškodné, takže žoldnéři rozhodli, aby monitor pokračoval na planetu. Lodě však náhle odhodily své maskování - byly to Q-lodě. Každá měla jednu sadu dělostřeleckých kanonů. I když to byla slabá výzbroj, jejich následný útok monitor lehce poškodil. Gor-Maa se ujal ovládání primárních zbraní – čtyř sad dělostřeleckých kanonů. Bartholomew pomohl tak, že okolo monitoru zpomalil čas, takže zvládal dvojnásob akcí. Jedna felirská loď byla snadno zničena, zbyl z ní jen vrak.

Bartholomew pak dostal nápad - druhou loď se pokusí vyřadit EMP kouzlem. Monitor se kvůli tomu musel přiblížit na pouhých 100 metrů od ní. Kouzlo však selhalo a Bartholomewa navíc postihlo spontánní vzplanutí. Gor-Maa ho musel rychle vzkřísit. Žoldnéři se shodli na tom, že budou pokračovat ve střelbě. Jenže zbraňový systém se porouchal, takže monitor byl rázem bezbranný.

Třetí felirská loď zahájila palbu, ale i její zbraně byly vyřazeny. Žoldnéři se rozhodli, že obsadí druhou loď a její zbraně použijí ke zničení té třetí. Bartholomew tedy vytvořil prostorovou bránu, kterou se dostali přímo na její můstek. Byl hlídán jedním elitním válečníkem, žoldnéři se s ním ale nechtěli zdržovat. Bartholomew ho kouzlem uspal a chystal se ho zastřelit mikrovlnnou pistolí, ale opět zasáhla smůla – zbraň se mu rozbila. Gor-Maa zatím harpunovnicí postřílel trojčlennou posádku můstku.

Převzal ovládání zbraní, namířil je na třetí loď a chtěl spustit palbu. Ovšem i tyto zbraně selhaly. Plán ztroskotal, takže se žoldnéři další bránou vrátili zpět na monitor, kterému alespoň už nic nebránilo v přistání na povrchu.

Orbitální průzkum odhalil jedenáctičlennou skupinku felirů a (překvapivě) jednoho obra uvnitř malé stanice a tři felirské stráže venku. Monitor přistál do hustého lesa poblíž. Bartholomew a Gor-Maa se svým homunkulem vystoupili a opatrně se vydali ke stanici. Nejdříve se ale museli vypořádat s felirem na hlídce. Gor-Maa se na něj vrhl ve snaze omráčit ho kladivem, ale marně. Felir byl elitní voják a tuhý protivník. Bartholomew však seslal uspávací kouzlo, čemuž už felir neodolal. Gor-Maa teď měl dost času vyrobit uspávací jed a poslat felira na jednu hodinu do hlubšího spánku, ze kterého nemohl být probuzen. Když byl protivník vyřazen, žoldnéři do něj začali mlátit zbraněmi. Jeho silné brnění jim však poněkud komplikovalo práci. Nakonec však udolán byl - homunkulus mu prokousl hrdlo. Gor-Maa pak mrtvé tělo rozložil na ingredience pro budoucí použití.

Žoldnéři teď mohli vejít do stanice. Dveře sice měly elektronický zámek, ale byly odemčené, což bylo podezřelé. Z venku stanice vypadala nově, ale zevnitř byla prázdná, bez jakéhokoliv vybavení, a evidentně dlouho nepoužívaná. Tým postupoval opatrně, homunkulus šel jako první a prozkoumával chodby. V hlavní místnosti pak spatřili desetičlenný oddíl elitních felirských bojovníků, které doplňoval najatý obr se silnou výzbrojí. A Nar’Zya tu byla též. Bylo zřejmé, že čekají na příchod Inferilagu.

Žoldnéřům bylo jasné, že proti takové přesile nemají šanci. Nenápadně stanici opustili a Bartholomew vyslal signál atentátníkům, aby přiletěli. Ti ohlásili, že dorazí teprve za 17 hodin. Žoldnéři se tedy vrátili do lesa, kde se utábořili. Monitor zatím vyletěl na nízkou orbitu, aby mohl stanici dobře sledovat. Za celou dobu se nic nezměnilo. Kromě toho zjistil, že dvojice poškozených Q-lodí zmizela pryč. Také nikde nenašel žádné stopy po Plushy Paw.

V noci konečně přiletěla malá osobní loď atentátníků a Bartholomew jim popsal situaci. Atentátníci vylezli na střechu stanice a oknem ve střeše Nar’Zyu zastřelili. Při multi-spektrálním průzkumu cíle však odhalili, že se pod stanicí nachází zbraň hromadného ničení, taktická disrupční bomba. Když Nar’Zya zemřela, bomba se aktivovala. Zdálo se, že celá tato budova byla jen pouhou pastí a bomba byla pojistkou pro případ, že by tým uspěl. Tým měl přibližně 15 minut na to, aby utekl pryč.

Ochranka Nar’Zye to moc dobře věděla a dala se na úprk do okolních lesů. Žoldnéři se rychle stáhli do monitoru a vyletěli na orbitu. Atentátníci se vrátili do své lodi a odletěli pryč. Bomba explodovala chvíli poté a zničila kilometrovou oblast džungle.

I když byl úkol splněn, žoldnéři chtěli zjistit, kam zmizela Plushy Paw. Chtěli vyslýchat přeživší bojovníky. Průzkum odhalil, že obr utekl do džungle na východě a deset felirů se rozdělilo na dva týmy, které utekly směrem na jihovýchod. Žoldnéři se rozhodli pronásledovat obra. Monitor se tedy vydal na cestu. Jenže na jeho radaru se náhle objevil velký létající objekt, který kroužil okolo obrovy pozice.

Protože byla tma, již z dálky byl vidět hořící les… a velký červený drak na obloze. Byl to ten stejný, který útočil na planetě Lerkoop. Gor-Maa nechal vysadit těžký protiletadlový kanon, který si s sebou tým naštěstí vzal. Ale Bartholomew dostal jiný nápad. Použil psychické kouzlo a přinutil draka odletět z planety pryč. Problém byl vyřešen.

Protože byl obr upálen, tým se vydal za skupinkou felirů. Gor-Maa se ujal sekundární výzbroje monitoru, disperzních kanonů, a zahájil palbu. Úspěšně zabil dva vojáky, pak se ale zbraň porouchala. Monitor tedy přistál a žoldnéři z něj vystoupili. Chtěli s vojáky vyjednávat, protože jejich paní byla mrtvá a boj tedy už neměl smysl. Bartholomew si kvůli tomu kouzlem zvýšil charisma. Vojáci se ale nevzdali a začali střílet. Bartholomew tedy přešel k vyhrožování, což už zabralo. Felirové se vzdali a prozradili, že Nar’Zya předala Plushy Paw Tau’Sarovi, který ji chce prodat pirátům bojujícím proti Lesním elfům. Kapitán těch pirátů se jmenuje Torus Ka. Víc nevěděli. Žoldnéři nechali vojáky odejít.

Cestou zpět tým přebral odměnu. Po návratu na základnu ale zjistil, že je zcela vyrabovaná a těžce poškozená. Na mnoha místech došlo k požárům, elektronické zařízení bylo zničeno. Koboldí technik Ulo-Dor a trpasličí lékař Mercal Gemstone byli zabiti. Rabiathova zvířata, králík a musimon, byla též mrtvá. Rabiath, Bardon a Harald byli v bezvědomí, ale jinak v pořádku. Po probuzení si nepamatovali na nic. V centrále byla na zdi nastříkaná písmena I a X přeložená přes sebe – symbol organizace Intrix…

Shrnutí
Mise trvala přibližně 22 hodin 20 minut. Hra zabrala přibližně 2 hodiny 30 minut. Jak je ze zápisu zjevné, mise byla protkána neobvyklým množstvím smůly. Během hry padla minimálně sedmkrát dvacítka – kouzelníkovi dokonce při kouzlení dvakrát za sebou, což způsobilo, že spontánně shořel (což je také první smrt hráčské postavy za celou historii týmu). Co se týče EMP kouzla, teprve později jsem si uvědomil, že by proti vesmírné lodi stejně nemělo efekt, protože pravidlo říká, že útok proti takto velkému cíli musí mít minimálně DAM-V.


Úvod | Projekt Void © 2009-2024
Původní texty a zdrojový kód nesmí být bez souhlasu šířeny. Stránky založeny na redakčním systému FoxAxe
Web tip: Anime, filmy, hry; Postavy, osobnosti; Mutant Chronicles

Načtení stránky trvalo 0.0095 vteřin