Výzkumná základna

14.7.15 - Gediman - Komentáře (0)
Další mise hraná za plenitele Temné ruky, tentokrát však byl gamemasterem Jablicko007. Hry se účastnil Lord Eliphas s postavou orkského Mutanothova kněze, WraithDea se svojí obvyklou postavou upíří biomancerky a já s postavou člověka, Eclipsothova infiltrátora.
Zápletka
Rok: 13-669 (10 dní po misi „Obogarská mise plenitelů“)

Tým Shadow Brokers byl kontaktován vlivným Eclipsothovým koruptorem Eldraitem, jenž se je, spoléhajíc na jejich po galaxii rychle se rozšiřující pověst, rozhodl najmout. Eldrait je muž známý především mezi uctívači svého boha, ale jeho reputace občasně pronikne i do jiných společenství. Jakožto schopný a ctěný muž se ve funkci generála ujal boje s armádami Světla, které napadaly Temnotou pohlcená území ve snaze dobýt je zpět pod svou kontrolu, o níž tak odhodlaně prohlašovaly, že je jediná správná. Po mnoha krvavých střetech mezi Temnotou a Světlem se však Eldrait ocitl i s posledními ze svých armád v obležení ve své (dle mnohých nedobytné) pevnosti lokalizované ve hvězdném systému Ur Balas ležícím v místech střetu Temnoty a Světla. A zatímco jeho nepřátelé obklopili masivní pevnost připravujíc se na dlouhé obléhání, on se rozhodl připravit jim menší překvapení.

Jeho špioni zrovna nedávno, po dlouhém zkoumání, zachytili signál nepřátelských komunikačních systémů, jenž přicházel z menší potulné planetky putující mezi slunečními soustavami. Na její povrch vyslal několik agentů, díky kterým zjistil následující – na planetce si opozice zbudovala tajnou základnu sloužící jako výheň, z jejíhož nitra vyšly mnohé zbraně hromadného ničení, o nichž nikdo nevěděl – jelikož střet s nimi nikdo nepřežil. Od té doby však od agentů neobdržel žádné další hlášení. Jako správný prostředník vůle Eclipsotha se rozhodl, že dá nepřátelům okusit jejich vlastních metod. A proto pověřil tým Shadow Brokers, aby mu vyzvedl plány na montáž oněch destruktivních zbraní, jimiž se hodlal příchozím armádám bránit. Za případné strasti nabídl vysokou odměnu.

Hlavní cíle:
Zcizit veškeré plány ZHN, které se podaří nalézt.
Prozkoumat laboratoř a získat veškerou dokumentaci probíhajících výzkumů.
Zabít vůdce základny.

Vedlejší cíle:
Rozšířit Eclipsothův vliv.
Získat celou základnu Temnotě.
Zjistit, co se stalo s Eldraitovými agenty.
Výzkumná základna
.
Výzkumná základna

Mise
Misi si vzali na starost Wraith Dea a dva noví členové: kněz Hosh-Pak (orkský mutant) a infiltrátor Shaad (zatemnělý Šedý člověk). K planetce přiletěli v lodi Dark Piranha a již z orbity spatřili dobře opevněnou základnu, kterou bránilo pět velkých věží protivzdušné obrany a mocný energetický štít. Shaad kontaktoval infiltrované stoupence, aby zjistil, jak se dá dostat dovnitř. Ti mu odpověděli, že jednou za týden do základny přilétá zásobovací loď a že doba jejího příletu se zrovna blíží.

Dark Piranha tedy přistála nikým nespatřena do kráteru. Shadow Brokers pak čekali, až se zásobovací loď přiblíží. Shaad loď kontaktoval. Řekl, že jeho loď veze tajný náklad pro základnu, ale musela nouzově přistát kvůli požáru na palubě. Zásobovací loď souhlasila a přistála do kráteru. Wraith Dea a Hosh-Pak se ukryli v krabicích a Shaad je nechal přesunout do nákladového prostoru. Zásobovací loď pak proletěla přes štít a přistála na jedné ze dvou plošin. Posádka lodi odešla pryč, o Shaada a jeho náklad se dále nezajímala.

Shaad vystoupil ven a spatřil dvojici hlídačů. Odlákal ji pryč. Wraith Dea a Hosh-Pak opustili své úkryty a přesunuli se kousek od lodi. Na druhé plošině spatřili malou luxusní loď, ale uvnitř nikdo nebyl. Byla to evidentně loď vůdce základny. Tým se vydal k nejbližší budově, což byla komunikační centrála. Na střeše měla velké antény a satelity.

Tým vešel hlavním vchodem a ocitl se v honosné hale. Vše bylo pěkné a drahé. Byli tu dva řadoví strážci a jeden elitní. Wraith Dea a Hosh-Pak se ukryli a Shaad se vydal napřed, aby zákeřně vyřadil elitního strážce. Ovšem útok se nepovedl. Strážce byl schopný a dobře vyzbrojený, takže se Shaad dal na útěk. Jeho protivník zmizel v chodbě. Wraith Dea a Hosh-Pak vyrazili z úkrytu a napadli dvojici řadových strážců. Wraith Dea je nakonec zmasakrovala svými lékařskými nástroji. Shaad zapnul svoji špionážní vysílačku, aby zjistil, jestli nebyl spuštěn poplach. Zdálo se, že ne. Ze zachycené komunikace se však dozvěděl, že dvě největší budovy v základně jsou montážní haly, kde se sestavují zbraně.

Shadow Brokers vyšli z budovy zase ven, uvnitř už pro ně nebylo nic důležitého. Celá základna byla protkána sítí lávek, po kterých chodili strážci a důležití zaměstnanci. Řadoví dělníci chodili pod nimi. Bylo zřejmé, že tu mají špatné pracovní podmínky. U jedné z lávek viselo několik oběšených dělníků, zjevně pro výstrahu ostatním. Tým se rozhodl, že bezpečnější bude, když se bude pohybovat pod lávkami. Tam nebude strážcům tolik na očích.

Tým byl zastižen jedním dělníkem, který sbíral šrot a různé kusy technologie. Shaad ho přemluvil, aby jim řekl, kde je laboratoř. Ten to pověděl, ale varoval, že je velmi dobře hlídaná. Shadow Brokers tedy šli dál, směrem k laboratoři. Po chvíli potkali ženu, kterou v postranní uličce znásilňovali dva dělníci. Shaad mezi ně vyrazil s puškou v ruce a zahnal je. Ženu pak opět přemluvil ke spolupráci. Chtěl po ní, aby je nějakým způsobem dostala do laboratoře. Ale ta jen víceméně zopakovala, že laboratoř je dobře hlídaná. Hosh-Pak tedy ženu zkorumpoval – stal se z ní ghůl, který odběhl pryč masakrovat dělníky.

O chvíli později tým spatřil, jak byl ghůl dostižen a skolen jedním paladinem. Avšak mezi dělníky již propukla panika, která se začala šířit. Tým dorazil k laboratoři a z dálky si ji prohlédl. Jedinou cestou dovnitř byla vrata, která však byla chráněna kódem. Před nimi hlídal oddíl paladinů. Po římsách se pohybovali další vojáci v černých pláštích, zřejmě zabijáci.

Nezbývalo nic jiného, než vyřadit zdroj energie. To snad způsobí dostatečný chaos a možná i vyřazení bezpečnostních systémů. Tým tedy vešel do blízké budovy, byl to však chrám boha Ponturose. Uvnitř byli čtyři kněží a jeden další muž v hábitu. A kromě nich dokonce také jeden anděl, ten však byl zrovna na odchodu. Zmizel v záblesku světla. Shaad šel prozkoumat situaci. Zastavil muže v hábitu a zeptal se ho, jestli náhodou není hlavním knězem. Muž řekl, že on není kněz. Shaad se mu během rozhovoru snažil ukrást dýku, kterou měl u pasu, ale byl při tom nachytán. Ten muž byl kouzelník. Jeho vůle však byla naštěstí silně podlomena díky talismanům, které měl Shaad u sebe. Než stačil seslat nějaké kouzlo, byl zabit. Hosh-Pak jeho tělo napíchl na oltář a také vyvolal fantoma, aby celé místo znesvětil. Zdálo se, že Ponturos tento čin ucítil…

Shadow Brokers se potom přesunuli do další budovy, což byla konečně elektrárna. V budově bylo několik osob, ale většinou v odlehlých částech. Energie pocházela odněkud z podzemí. Obrovský sloup ji vyváděl na povrch, kde byla pomocí kabelů předávána do všech částí základny. Hosh-Pak vyvolal dalšího fantoma a poručil mu, aby ty kabely zničil. Astrální bytost se dala do práce. Když přervala poslední kabel, mohutné elektrické výboje ji zahnaly zpět do Temnoty. Celá základna byla okamžitě bez energie. Oba generátory štítu přestaly pracovat, stejně jako všechny výrobní stroje. Zároveň začalo docházet k otřesům a země na mnoha místech popraskala, hlavně v okolí elektrárny. Pouliční osvětlení vypadlo, takže všude byla nyní naprostá tma. Strážci se snažili udržet mezi dělníky pořádek, ale bylo to marné. Někteří se začali otevřeně bouřit a dokonce si sehnali zbraně. Shadow Brokers tohoto chaosu využili a začali mezi dělníky šířit kacířské myšlenky.

O nějakou chvíli později se však nad základnou zjevila záře nebeského Světla… a z oblohy slétla asi stovka Ponturosových andělů. Začali útočit na vzbouřené dělníky, ale těch bylo příliš mnoho.

Tým se vydal do montážních hal. Protože byla všude tma, nikdo je nespatřil. Shaad měl noktovizor, Hosh-Pak měl mutaci umožňující vidění ve tmě a Wraith Dea jakožto upír ve tmě viděla také dobře. V halách byl zmatek. Stovky a stovky dělníků se pomalu evakuovaly pryč. Tým začal rychle pátrat po discích s plány na výrobu ZHN. Dostal se do pracovny místního vedoucího, který tu byl zrovna přítomen. Měl také noktovizor, takže narušitele spatřil. Wraith Dea se na něj však vrhla a rozsekala ho svými nástroji. Tým vzal disky a vyšel ven z haly. Vrátil se k laboratoři.

Ta byla nyní plně v obležení rozzuřených dělníků. Někteří bojovali s paladiny, někteří dokonce i s anděly. Mnoho z paladinů však bylo mrtvých a mnoho andělů zahnaných zpět do Nebe. Zabijáci mezi dělníky házeli vrhací disky a drželi je v povzdálí. Shaad si všiml, jak zabijáci seskakují z říms a napadlo ho, že další cesta dovnitř může být na střeše. Vystřelil záchytné lano na římsu a přitáhl se nahoru, Hosh-Pak a Wraith Dea ho následovali. Zde byli překvapeni dalším zabijákem. Po Hosh-Pakovi vrhl disk, který se odrazil na Wraith Deu, ale naštěstí nikoho nezranil. Hosh-Pak na něj seslal boží moc, která jeho tělo zmutovala. Díky tomu byl snadno přemožen a zabit. Jeho padající mrtvola rozbila střešní okno. Tým se skrz něj dostal dovnitř.

Zde byl překvapen dobře ozbrojeným mužem, který vypadal jako schopný válečník. Byl to Aristander, vůdce základny. Podle všeho plenitele již očekával. V laboratoři založil požár, aby zničil všechnu dokumentaci ke zdejším výzkumům. Došlo k boji. Hosh-Pak opět seslal Mutanothovu moc a Aristandera zdeformoval mutacemi, čímž snížil jeho bojeschopnost. Wraith Dea mu pak zasadila smrtící ránu. Aristanderovo tělo se propadlo do trhliny v podlaze a zmizelo v plamenech. Tým rychle prohledal celou laboratoř a sebral všechny dokumenty dřív, než je zničil oheň a exploze.

Tým splnil všechny tři primární úkoly a dva sekundární, ale rozhodl se splnit i poslední úkol. Vyrazil do věznice, kde byli drženi problémoví dělníci, aby se zde porozhlédl po Eldraitových agentech. Do cesty se mu však postavil jeden z posledních andělů, kteří v základně ještě bojovali. Došlo k poměrně obtížnému souboji, ale anděl byl nakonec zahnán do Nebe. Toto vítězství inspirovalo přihlížející dělníky k ještě intenzivnějšímu boji. Shadow Brokers se dostali do věznice, kde už nebyli žádní hlídači. Shaad propustil všechny vězně a dozvěděl se od nich, že agenti byli popraveni již včera.

Tým se tedy začal vracet zpět ke své lodi. Když procházel kolem přistávacích ploch, všiml si, že plocha s Aristanderovou lodí se propadla do jedné z trhlin. Místo zásobovací lodě na druhé ploše nyní stála jiná loď, do které nastoupil důležitě vypadající muž. Než tým stačil jakkoliv zareagovat, loď odletěla. Tým si také všiml, že laboratoř se mezitím rozpadla na ruiny, zůstal pouze centrální výtah, který vedl kamsi hluboko do podzemí. Tým se tedy rozhodl, že se tam vydá a prozkoumá to zblízka.

Výtah ho svezl do velké jeskyně, uprostřed které byly pozůstatky nějaké prastaré svatyně. Uprostřed ní stál trůn s mumifikovanou mrtvolou nějakého muže. Na stropě jeskyně byl velký kolektor, který z tohoto místa vysával energii – tu odváděl sloupem nahoru do elektrárny. Wraith Dea zachytila jakési biosignály, které se střídavě objevovaly a zase mizely. Shaadovy kyberneticky posílené uši zaslechly šepot v neznámém jazyce. Celé místo bylo velmi podezřelé. Nikdo z plenitelů se nechtěl přiblížit ke svatyni, mohla tam být nějaká past. Hosh-Pak tedy vyvolal fantoma a poslal ho na průzkum. Jak se fantom přiblížil k trůnu, obalilo ho Světlo a on uhořel. Wraith Dea vystřelila z pušky, ale projektil se zastavil v neviditelném poli. Hosh-Pak seslal další boží moc, ale ani ta nedokázala proniknout skrz. Před týmem se pak zjevil muž v šedém hábitu a klidně prošel až ke svatyni. Zde zase záhadně zmizel.

Tým tohle už nechtěl řešit a tak odešel pryč. Dírou v opevnění vyšel ven ze základny a pěšky se přesunul do kráteru, kde nastoupil do Dark Piranhy a odletěl za Eldraitem pro odměnu.

Shrnutí
Mise trvala přibližně 2 hodiny. Hra trvala něco okolo 2 hodin 15 minut. Lékařova (resp. Biomancerova) schopnost Mrzačení se opět ukázala jako velmi silná. Mutanothův rituál Prokletí deformace je snadný způsob, jak razantně snížit protivníkovu nebezpečnost. Užitečným vybavením kněze je Spirituální totem, který postavám zvyšuje šanci na úspěšnou modlitbu. Kombinace talismanů Hrdinova medaile a Hrdinova lebka je užitečná hlavně proti kouzelníkům, protože snižuje Will o 6. Během hry byly použity Grimdark karty.


Úvod | Projekt Void © 2009-2024
Původní texty a zdrojový kód nesmí být bez souhlasu šířeny. Stránky založeny na redakčním systému FoxAxe
Web tip: Anime, filmy, hry; Postavy, osobnosti; Mutant Chronicles

Načtení stránky trvalo 0.0122 vteřin