Vzbouřené město

23.8.20 - Gediman - Komentáře (0)
Této mise se účastnili dva noví hráči: Wlern s postavou canira Hafa a Oryn s postavami obra Dread Hecatona a leprikóna Shea'Muse.
Zápletka
Rok: 13-682 (4 dny po misi „Talisman míru“)

Lesní služebnictvo Yrinêny, jedna z mocnějších frakcí Lesních elfů, řeší politickou krizi. Obchodní město Kailôr Nâr na pohraniční planetě Kailôr vyhlásilo vzpouru vůči centrální vládě. Stalo se bohatým natolik, že chce vyhlásit nezávislost. Ozbrojené síly, které byly přiděleny k ochraně města, byly eliminovány – část z nich byla pobita, část zajata a část se přidala na stranu města. Město požaduje uznání své nezávislosti, což ovšem vláda nechce dopustit. Protože poblíž planety nejsou žádné ozbrojené síly, které by mohly rychle zasáhnout, vláda najala nejbližší žoldnéře.

Těmi byli canirský infiltrátor známý pod přezdívkou „Haf“ a obr střelec Dread Hecaton s jeho otrokem, leprikónským lékařem Shea'Musem. Jejich primárním úkolem je potlačit vzpouru, mají ale též tři sekundární úkoly. Vzbouřenci zajali velitele ozbrojených sil, slavného kapitána Shânika. Vyhrožují, že ho zabijí, pokud vláda do deseti dnů neuzná nezávislost. Pět dní již uběhlo, příprava a cesta zaberou podle odhadu tři dny… Je nutné ho zachránit. V čele vzbouřenců stojí guvernérka Nîthana, vůdkyně města a celé planety. Její zabití zjednoduší převzetí planety vládními jednotkami. A za třetí, je vhodné dobýt vládní palác: eliminovat všechny rebely uvnitř a zabezpečit palác do příletu vládních jednotek. K tomu poslouží bezpečnostní systémy paláce. Vlajka Yrinêny musí opět vlát na jeho střeše.

Haf kontaktoval své známé špiony a vyžádal si od nich informaci, kde má dojít k popravě Shânika. Dozvěděl se, že poprava má být vykonána před vládním palácem. Špionům nemohl zaplatit, protože neměl žádné peníze. Ti od něj tedy požadovali seznam příletů a odletů všech vesmírných lodí z města za poslední měsíc. Haf slíbil, že ho sežene. Dread Hecaton zase od svých známých z bezpečnostních sil dostal kompletní plány vládního paláce.
Vzbouřené město

Mise
Cesta k planetě zabrala skutečně tři dny. Město bylo podle satelitní fotografie obklopeno čtyřmi pevnostmi s protiorbitálními zbraněmi. Za normálních okolností tyto zbraně hlídají město před útokem vesmírných banditů a pirátů, ale nyní ho chránily i před vládními silami. Malá civilní loď, která žoldnéře přivezla, musela přistát daleko od města, do hustého lesa, aby zbytečně neupoutávala pozornost. Jakmile žoldnéře vysadila, odletěla pryč.

Žoldnéři se vydali lesem směrem k severní bráně. Cestou nenarazili na žádný odpor. Když vyšli z lesa, viděli, že celé okolí města je poseto vraky bojových vozidel a letadel a stovkami padlých vojáků. Všichni to byli Lesní elfové – zjevně to bylo místo střetu povstalců a loajalistů. Žoldnéři si od mrtvol vzali neutronové granáty. Hafa napadlo, že by bylo dobré sebrat z vraků strojů energetické baterie. Daly by se zpeněžit ve městě a fungovaly by i jako krytí pro žoldnéře. Dread Hecaton a Shea'Mus souhlasili, a tak se pustili do prohledávání vraků. Sebrali 17 nepoškozených baterií.

U brány do města narazili na vojáky, kteří se ptali, kdo jsou a co tu dělají. Žoldnéři se vydávali za obchodníky ze sousedního města, kteří přišli prodat baterie pro technologii Lesních elfů. Vojáci je pustili dovnitř, ale varovali je, aby nedělali žádné potíže, protože město se nyní potýká s „komplikacemi“. Měli se řídit pokyny vojáků. Žoldnéři vešli do obchodu s náhradními součástkami pro vozidla, letadla a vesmírné lodě a baterie prodali za poměrně slušné peníze. Když vyšli ven, potkal je hlídkující voják, který se ptal, co tu pohledávají. Znovu tedy řekli, že jsou obchodníci, a zeptali se ho na dobrou hospodu. Voják jim tedy jednu doporučil a žoldnéři tam zašli.

Hospoda byla téměř prázdná. Většinu návštěvníků tvořili vojáci, bylo tu jen pár obchodníků z jiných planet. Haf všem koupil pití a žoldnéři se vyptávali na místní události. Vojáci ale odpovídali spíše neurčitě: město se potýká s bezpečnostním problémem, který ale bude brzy jistě vyřešen. Všichni vojáci stojící na straně guvernérky se stáhli k městu a nyní přebývají ve dvou táborech. Náhle televize začala vysílat projev guvernérky od chrámu boha Xima. Guvernérka zopakovala, že město již zítra bude mít svoji nezávislost, protože jestli ne, tak kapitán Shânik zemře. Žoldnéři se vojáků vyptávali dál a zjistili, že Shânik je vládou často používán jako nástroj propagandy, a proto je velmi cenný. Spolu s ním byli zajati také zbývající loajalističtí vojáci, kteří jsou drženi na policejní stanici. Žoldnéři se chtěli dostat k informacím o těchto vojácích, a tak se začali vyptávat, kde jsou jejich byty. Jeden voják, Iôthan, jim řekl, že jeden z důstojníků bydlel nedaleko. Žoldnéři se také vyptávali na to, jestli se nemohou přidat k vojákům, aby jim pomohli bránit město. Iôthan se rozhodl, že je zavede do tábora, kde vojáci cvičí civilisty. Město totiž musí nahradit své ztráty. Nicméně o najmutí cizinců rozhoduje guvernérka.

Iôthan zavedl žoldnéře nejdříve do bytu důstojníka, Dread Hecaton čekal venku. Haf a Shea'Mus ho prohledávali. Oficiálně hledali nějaké informace, které by pomohli odhalit akce loajalistů, ve skutečnosti ovšem hledali informace, které by jim dali výhodu proti povstalcům. Nenašli je. Haf ale našel trezor, který otevřel. Uvnitř byly nějaké cennosti a doklady, to vše nenápadně ukradl a řekl, že trezor byl prázdný. Žoldnéři potom sebrali zdejší počítač, který žádná zvláštní data neobsahoval. Haf se Iôthana zeptal, kde bydlel důstojníkův nejlepší kamarád. Iôthan žoldnéře odvedl do toho bytu.

Cestou šli kolem chrámu Xima. Byl obklopen vojáky. Haf k jednomu z nich přistoupil, aby mu dal Ximův talisman, který našel v trezoru. Současně mu ale nenápadně ukradl datapad, který měl u pasu. Žoldnéři pak pokračovali do bytu druhého důstojníka. Haf zde nalezl vstupní kartu, podle označení otevírala bezpečnostní dveře k celám na policejní stanici. Nenápadně si ji strčil do kapsy. Kromě toho našel cennou vázu, kterou opět sebral. Cennosti potom žoldáci zpeněžili a část peněz dali i Iôthanovi, jako projev přátelství.

Iôthan je pak zavedl do tábora. Nacházel se na západ od města. Iôthan ukázal žoldákům zdejší velký gravitační kanon na podstavci, což byla účinná poziční zbraň. Nechal Hecatona, aby si vyzkoušel palbu na terč, což byl zničený tank. Poté to zkusil ještě Haf. Ten se nejdříve Iôthana vyptával, jak se zbraň používá. Zatímco mu to Iôthan vysvětloval, Haf mu z opasku sebral datapad. Oba žoldnéři byli nadmíru dobří. Iôthan byl překvapen jejich schopnostmi, které byly lepší, než mohl u obyčejných obchodníků čekat.

Pak šli s Iôthanem více na západ od města, aby sebrali z vraků další energetické baterie. Vrátili se do města, aby je prodali. Obchodník jim tentokrát nechtěl zaplatit tolik, neměl dost peněz, protože do města poslední dobou žádné obchodní lodě nepřilétaly. Haf nakonec vysmlouval stejnou cenu jako posledně. Žoldáci se rozdělili a dali i Iôthanovi.

Začalo se stmívat. Iôthan se s žoldáky rozloučil a šel spát. Haf zatím prozkoumal oba ukradené datapady. Byly to rozpisy stráží a seznam rozkazů, byly tam také zmínky o kouzelníku Zêonarovi, osobním bodyguardovi guvernérky. Žoldnéři vypracovali plán, jak splnit všechny úkoly najednou. Vyžadoval ale správné načasování. Haf jeden datapad přeformátoval a napsal do něj falešný rozkaz o převozu zbraní ze západního tábora do východního.

Žoldnéři pak začali sbírat všechny zbraně a munici, Dread Hecaton si je dal do velkého pytle a sám se ozbrojil oním pozičním gravitačním kanonem. Když vstoupili do města, zastavila je stráž a požadovala vysvětlení. Haf jim ukázal rozkaz na datapadu. Stráž to vzala v potaz a pustila žoldnéře do města. Šli přes město… ale ne do východního tábora. Místo toho si to zamířili k policejní stanici.

Haf našel větrací šachtu klimatizace a vlezl dovnitř. Lezl dál, až vykoukl z průduchu šachty. Viděl chodbu a v ní jednu kameru. Lezl tedy dál. Vylezl znovu až ve skladu, kde žádná kamera nebyla. Díky infračerveným kybernetickým očím spatřil, že za dveřmi stojí voják. Připravil si svoji obouruční šavli s disperzní čepelí, rychle otevřel dveře a zaútočil. Ale útok nevyšel na první pokus. Voják se zmohl na odpor, ale Haf ho naštěstí zabil dříve, než stačil udělat nějaký hluk. Potom vypnul jeho vysílačku.

Haf šel dál, až dorazil ke vstupu do věznice. Ten ale hlídala kamera. Haf se proplížil kolem ní, použil vstupní kartu a vešel k celám. Zde bylo 180 loajalistických vojáků. Haf otevřel cely a vojáci mu poděkovali, ovšem sdělili mu, že kapitán Shânik je držen ve východním táboře. Haf poté vojáky vyvedl ven, přičemž kameru rozbil. Šel s nimi do skladu zbraní, kde se část vojáků ozbrojila. Haf pak vysílačkou dal signál Hecatonovi, aby zahájil útok.

Dread Hecaton a Shea'Mus spustili palbu. Shea'Mus ozbrojený pyropuškou zaplavoval okolí smrtícími plameny, zatímco Hecaton střílel z rozměrného gravkanonu. Hecaton během přestřelky utrpěl zranění, ale všichni vojáci kolem policejní stanice byli nakonec zabiti. Hecaton všem zbývajícím osvobozeným vojákům rozdal zbraně a všichni se pak vydali k chrámu. Haf šel jako první. Svýma infra-očima spatřil postranní vchod hlídaný dvěma vojáky. Hlavní vchod byl hlídaný dvaceti vojáky a jedním lehkým vozidlem. Haf hodil do vozidla neutronový granát, čímž zabil oba členy posádky. Vozidlo poškozeno nebylo.

Hecaton, Shea'Mus a osvobození vojáci zaútočili na chrám. Haf využil toho, že dvojice hlídačů u menších dveří odešla pomoct svým kolegům, a nikým nepozorován vstoupil dovnitř. Všiml si, že v druhém patře jsou čtyři zdroje tepla – postavy. Přišel tam a hodil k nim neutronový granát, čímž zabil dva strážce. Pak se rychle schoval. Spatřil, že ostatní dvě postavy jsou guvernérka Nîthana a zjevně její bodyguard Zêonar. Guvernérka a bodyguard však Hafa našli a začali na něj útočit: guvernérka střílela z pistole a bodyguard sesílal mrazivý vítr. Haf utrpěl zranění díky omrzlinám. Vysílačkou žádal své kolegy o asistenci.

Hecaton tedy rychle vykopl hlavní dveře chrámu. Shea'Mus vběhl dovnitř, následován svým pánem. Ten bez otálení tasil svoji disperzní i disrupční pistoli a spustil palbu. Jednou pistolí trefil Zêonara a druhou Nîthanu. Zêonar byl mrtvý, ale žoldáci chtěli guvernérku živou. Shea'Mus ji tedy ošetřil a probudil. Haf ji svázal a vyvedl ven, zatímco Zêonarovi usekl hlavu a nechal si ji, pro jistotu. Venku stále probíhala zuřivá přestřelka mezi loajalisty a povstalci.

Žoldáci neuměli řídit, a tak si zavolali jednoho z vojáků, aby jim pomohl odvést zajatkyni ven z města, do východního tábora, kde byl držen Shânik. Haf a Shea'Mus nastoupili do vozidla také, Hecaton běžel za nimi. Guvernérka byla spoutaná a na hlavě měla pytel. Blížili se k východní bráně… ale nemohli ji použít, protože se skrze ni do města řítily stovky vojáků a vozidel, aby zastavily útok loajalistů. Rychle tedy otočili a vydali se k severní bráně.

Z ní vyjeli již bezpečně a potom oklikou vjeli do východního tábora. Ten byl zcela prázdný, jen v hlavním stanu Haf zaregistroval skupinu jedenácti osob. Přiblížil se a poslouchal. Vojáci si povídali o útěku zajatců a následném boji. Hlídali kapitána Shânika, nesměli ho opustit. Haf tedy zvenku na stan nakreslil značky, kde se nacházejí jednotliví nepřátelé. Dread Hecaton je mohl pak snadno zabít. Spustil střelbu, ale bohužel se netrefil. Vojáci začali vybíhat ven a stříleli. Haf tedy rychle vlezl do stanu a Shânika osvobodil. Hecaton s pomocí Shea'Muse zatím postřílel všechny vojáky. Žoldáci pak přivedli spoutanou guvernérku a předhodili ji před Shânika. Dali mu šanci ji popravit – veřejně. Haf našel kameru a připojil ji ke svému přenosnému počítači s připojením k místní informační síti. Shânik chtěl vědět, kdo jsou žoldáci zač, ale ti mu nic neřekli.

Kapitán však hodlal situace využít. Vzal ceremoniální šavli a guvernérce usekl hlavu. Měl projev, ve kterém přikázal k ukončení povstání. Vyhrožoval, že pokud nebude za svítání na vládním paláci vyvěšena vlajka Lesního služebnictva Yrinêny, budou povstalci bez milosti zničeni stejně jako jejich vůdkyně. Vše bylo vysíláno online, takže to viděli všichni obyvatelé planety. Ráno skutečně na paláci zavlála vládní vlajka a všichni vzbouřenci se vzdali. Shânik se zachránců zeptal, co požadují za odměnu. Haf požadoval jedno – seznam příletů a odletů lodí za poslední měsíc, dlužil ho totiž špionům. Od kapitána ho bez problémů dostal. Kapitán pak žoldákům předal symbolický klíč od města. Žoldnéři klientovi ohlásili, že vzpoura je ukončena a letový prostor nad městem je bezpečný, může tedy poslat ozbrojené síly. Potom si zavolali odvoz a odletěli převzít odměnu.


Shrnutí
Hra trvala přibližně 4 hodiny, mise trvala přibližně 19 hodin. Hráči měli dobrý plán, jak efektivně postupovat, takže mise probíhala bez větších komplikací. Haf i Dread Hecaton utrpěli zranění, pouze Shea'Mus nikoliv, protože jeho pán na sebe snadno upoutával pozornost nepřátel.


Úvod | Projekt Void © 2009-2024
Původní texty a zdrojový kód nesmí být bez souhlasu šířeny. Stránky založeny na redakčním systému FoxAxe
Web tip: Anime, filmy, hry; Postavy, osobnosti; Mutant Chronicles

Načtení stránky trvalo 0.0119 vteřin