Warhammer 40.000 Only War

3.2.13 - Gediman - Komentáře (0)
A je tady již páté RPG z prostředí světa Warhammer 40.000. Tentokrát se nehraje za žádné tajné agenty se zvláštním posláním, ani za slavné vesmírné dobyvatele, ani za geneticky vylepšené superválečníky. Zde se hráč vtělí do vojáka Imperiální gardy, kde je jen jedním ze stovek miliard, a kde na vlastní kůži zažije to nejhrozivější peklo války. Only War používá stejná pravidla, jako ostatní hry série.
Kniha


Ještě než se vůbec zahájí tvorba postavy, je nutné zvolit její vojenskou příslušnost, tedy regiment. Podstatné je především to, že tým postav musí pocházet z jednoho regimentu, hráči se tedy mezi sebou musí dohodnout. Na výběr je z následujících předpřipravených: Cadian Shock Troops, Catachan Jungle Fighters, Death Korps of Krieg, Elysian Drop Troops, Maccabian Janissaries, Mordian Iron Guard, Tallarn Desert Raiders a Vostroyan Firstborn. Každý regiment přidává svým vojákům určité modifikace atributů, zvláštní vlastnosti a také standardní výstroj – specifickou uniformu, primární zbraň a další nezbytné vybavení.

Cadian Shock Troops jsou jednoznačně nejpopulárnější regimenty. Pochází z planety Cadia, která leží v Oku teroru, obávané warpové bouři. Je tak první obrannou linií Impéria proti silám Chaosu. Cadianská společnost je silně militarizovaná, prakticky zde neexistují žádní civilisté – všichni obyvatelé jsou příslušníky ozbrojených sil.

Catachan Jungle Fighters jsou regimenty drsných a neohrožených dobrodruhů. Pochází z džunglové planety Catachan, kde jsou všechny formy života buď masožravé nebo smrtelně jedovaté. Zde přežívají skutečně jen ti nejsilnější. Catachani jsou fyzicky zdatní a neobvykle odolní, nosí kamuflážní uniformy a typický červený šátek kolem hlavy. V jejich výzbroji nesmí chybět velký nůž.

Death Korps of Krieg jsou regimenty chladnokrevných vojáků z post-apokalyptické planety Krieg. Jsou to experti na zákopovou válku. Díky uměle zrychlené porodnosti je jich tu vždy dostatek a ztráty tak mohou být rychle nahrazovány. Nemají žádný strach ze smrti. Jsou oblečeni v dlouhých kabátech a vždy nosí plynové masky. Jména pro ně nejsou podstatná, každý voják má jen identifikační kód, jako by byl jen pouhým vojenským materiálem.

Elysian Drop Troops jsou technicky pokročilé regimenty, které se specializují na rychlý paravýsadek. Skládají se proto převážně jen z pěších jednotek a lehkých úderných vozidel. Každý voják je vybaven gravitačním batohem, který zastává funkci padáku.

Maccabian Janissaries hráči wargamingu znát nebudou, regiment si totiž vymysleli tvůrci z Fantasy Flight Games přímo pro tuto hru. Jsou to náboženští fanatici původem ze sektoru Calixis. Nosí odolná šedá brnění a hledí jejich přileb je vymodelováno do podoby tváře Svatého Drususe.

Mordian Iron Guard jsou přísně disciplinované regimenty z malé a přelidněné planety Mordia, kde často dochází k rebeliím civilního obyvatelstva. Vojáci jsou známí pro své zdobné modré uniformy a pevné bojové formace, které dokáží snadno rozdrtit jakýkoliv odpor.

Tallarn Desert Raiders jsou úderné regimenty z pouštní planety Tallarn. Jejich specialitou jsou guerillová válka i rozsáhlé tankové bitvy. Nosí hábity arabského stylu, které je chrání před písečnými bouřemi a nesnesitelným vedrem.

Vostroyan Firstborn jsou staromódní regimenty z průmyslové planety Vostroya, kde každý prvorozený syn musí do Imperiální gardy povinně vstoupit. Jsou to experti na boj ve městech. Stylizace jejich uniforem připomíná kozáky carského Ruska.

Cadian Shock Trooper


Kniha však také přináší pravidla pro tvorbu vlastního regimentu. Pokud si hráči nevybrali žádný z nabízených, mohou si společně nějaký sami sestavit. Tvorba se skládá z několika kroků a dovoluje vytvořit velmi zajímavé kombinace.

Nejprve se zvolí jeho původ. Na výběr je Death World, Fortress World, Hive World, Imperial World, Highborn, Penal Colony, Penitent a Schola Progenium. Death World je extrémně nehostinná planeta, vojáci původem odsud jsou velmi houževnatí. Fortress World je pevnostní planeta s velkou a kvalitní armádou, vojáci s tímto původem jsou disciplinovaní. Hive World je městská planeta s desítkami miliard obyvatel, její vojáci jsou zvyklí na drsné zacházení a velké ztráty. Imperial World je průměrná imperiální planeta, která nepřináší žádné větší výhody ani nevýhody. Highborn znamená, že velitelé regimentu jsou urozeného původu, regiment je tedy bohatý a proslavený. Penal Colony znamená, že regiment se skládá z vězňů, pro které je vojenská služba forma trestu. Penitent znamená, že regiment je tvořen kajícníky, kteří chtějí v boji odčinit vlastní hříchy. A nakonec Schola Progenium znamená, že regiment byl vycvičen v elitní politické škole.

Poté se zvolí velitel regimentu, přesněji řečeno jeho povaha. Ta má velký vliv na taktiku i celkovou strategii, kterou regiment volí. Na výběr je Bilious, Circumspect, Choleric, Fixed, Maverick, Melancholic, Phlegmatic, Sanguine a Supine. Bilious je nevrlý a až přehnaně paranoidní. Circumspect je pozorný a vyrovnaný ve svém chování. Choleric svůj regiment vede do bitvy vždy osobně, avšak snadno se rozzuří a někdy se tak může nechat zlákat do pasti. Fixed je tvrdohlavý, svá rozhodnutí nemění. Maverick je nekonvenční a vzpurný vůči svým nadřízeným, ale oblíbený u svých podřízených. Melancholic je váhavý a pesimistický, mnoho rozhodnutí nechává na svých podřízených. Phlegmatic je tichý a klidný, ale zakládá si na tom, aby jeho rozkazy byly splněny do posledního slova. Sanguine je optimista, který své podřízené umí snadno povzbudit. A Supine je zcela oddaný svým nadřízeným, avšak poměrně nesamostatný.

Dále se vybere typ regimentu. Každý typ určuje nadstandardní oddílové vybavení, výzbroj nebo dokonce i vozidla. Na výběr je Armoured Regiment, Reconnaissance Regiment, Drop Troops, Hunter-Killer, Light Infantry, Line Infantry, Mechanized Infantry a Siege Infantry. Armoured Regiment je doplněn mnoha těžkými obrněnými vozidly, hlavně nejrůznějšími tanky. Reconnaissance Regiment se zaměřuje hlavně na průzkum a má velkou pohyblivost. Drop Troops jsou výsadkářské oddíly, které jsou na bitevní pole dopravovány v letounech Imperiálního námořnictva. Hunter-Killer jsou podpůrné regimenty vycvičené na rychlou likvidaci stanovených prioritních cílů. Light Infantry se zaměřuje hlavně na pěchotu, ale je velmi flexibilní i ve členitém terénu. Line Infantry je v podstatě základní typ regimentu Imperiální gardy. Zaměřuje se na hromadné pěší útoky, kde se na ztráty příliš nehledí. Mechanized Infantry je vysoce mobilní pěchota podpořená lehkými obrněnými vozidly, například transportéry. Siege Infantry se zaměřuje především na obléhací a zákopovou válku.

Pak se zvolí bojová doktrína. Na výběr je z Close Order Drill, Die-Hards, Favoured Foe, Hardened Fighters, Iron Discipline, Sharpshooters a Survivalists. Close Order Drill znamená, že vojáci operují v pevně semknutých formacích. Die-Hards jsou vojáci, kteří vydrží mnoho a ničeho se nebojí. Favoured Foe znamená, že regiment se specializuje na boj proti konkrétnímu druhu protivníka, např. proti Orkům. Hardened Fighters znamená, že regiment se zaměřuje na boj zblízka. Iron Discipline znamená, že regiment má nezlomnou morálku a chladnokrevně splní jakýkoliv rozkaz. Sharpshooters znamená, že regiment je dobrý hlavně ve střelbě. A nakonec Survivalists znamená, že regiment dokáže přežít i v těch nejdrsnějších podmínkách.

A nakonec se vybere určitá zvláštnost týkající se výstroje. Na výběr je z Augmetics, Chameleoline, Combat Drugs, Demolitions, Scavengers, Warrior Weapons a Well-Provisioned. Augmetics znamená, že vojáci jsou doplnění kybernetickými implantáty. Chameleoline znamená, že vojáci nosí speciální adaptibilní kamufláž. Combat Drugs jsou různé bojové drogy, které vojákům vylepšují tělesné a duševní vlastnosti. Demolitions značí, že vojáci mají k dispozici miny a ničivé nálože. Scavengers znamená, že regiment sbírá všechno vybavení, které na bojišti zůstane po skončení bitvy. Warrior Weapons znamená, že regiment do boje nosí různé primitivní barbarské zbraně, jako meče, luky a štíty. Well-Provisioned znamená, že regiment je dobře zásobený, vždy má všeho dostatek.

Následuje několik doplňujících informací. Nemají žádný vliv na pravidla, jedná se spíše o dokreslení. Odkud regiment pochází? Proč byl založen? V co věří? V jakém je stavu? Jak se jmenuje? Kdo je jeho velitel?

Cadian Shock Troops, Sergeant


Tvorba postavy zahrnuje určení atributů (náhodně hodem kostkou nebo přerozdělením bodů), vzhledu a jména. K dokreslení postavy pomáhá opět několik otázek. Jak se chová? Co je ochotna obětovat? Co je její největší ambice? Co nejvíc nesnáší? Hráč si může vybrat z následujících typů postav: Heavy Gunner, Medic, Operator, Sergeant, Weapon Specialist, Commissar, Ministorum Priest, Ogryn, Ratling, Sanctioned Psyker, Storm Trooper a Tech-Priest Enginseer.

Heavy Gunner je expert na těžké zbraně, jako jsou těžké boltery a raketomety. Dokáže tedy snadno ničit velké množství vojáků i obrněná vozidla. Pokud však dojde na boj v uzavřených prostorách, není tak efektivní.

Medic je oddílový lékař, stará se o zraněné a nemocné. Své schopnosti může využít také k přípravě různých bojových chemikálií.

Operator je řidič nejrůznějších vozidel, ale zastává například i úlohu radisty, který může zavolat posily nebo přivolat dělostřelbu.

Sergeant je velitel oddílu, který je také zodpovědný za výcvik nováčků. Svůj oddíl může motivovat i koordinovat k lepším výkonům.

Weapon Specialist je expert na zvláštní podpůrné zbraně, jako jsou plamenomety, melta-pušky a demoliční nálože. Je užitečný v případech, kdy zničení protivníka vyžaduje nestandardní přístup.

Commissar je politický důstojník, který dohlíží nad morálkou a loajalitou. Pokud kdokoliv neprokáže dostatečnou odvahu, odmítne splnit rozkaz, nebo dokonce zradí, má oprávnění ho okamžitě popravit. Commissar je oblečený v typické uniformě – dlouhém černém kabátu, s červenou šerpou kolem pasu a brigadýrkou na hlavě. Běžně je vyzbrojen šavlí a pistolí.

Ministorum Priest je člen Adeptus Ministorum, Eklesiarchie. Je to polní kněz, který mezi vojáky posiluje víru v Císaře a žehná jim před každou bitvou. Může u nich vyvolat až fanatickou horlivost. V jeho výzbroji je obvykle motorová pila nebo plamenomet.

Ogryn je rozměrný a svalnatý abhuman velice podobný fantasy zlobrovi (ogre = ogryn). Není moc chytrý, umí používat jen jednoduché zbraně, např. těžkou velkorážní brokovnici Ripper Gun. Na druhou stranu je však neobvykle loajální. Zaměřuje se převážně na boj zblízka.

Ratling je malý a mrštný abhuman, známý svoji nenasytností a vynalézavostí. Je to v podstatě klasický fantasy půlčík (halfling = ratling). V týmu zastává funkci průzkumníka a snipera, je vyzbrojen ostřelovací puškou. Mimo boj v regimentu tradičně funguje jako kuchař.

Sanctioned Psyker je člen Adeptus Astra Telepathica. Jedná se vlastně o polního kouzelníka, který využívá nebezpečné síly Warpu k podpoře svého oddílu. V jeho výzbroji nesmí chybět mystická hůl, která mu pomáhá v koncentraci.

Storm Trooper je super-elitní voják, který se specializuje jen na delikátní akce, jako je infiltrace, sabotáž a průzkum za nepřátelskou linií. Typické pro něj je odolné brnění se spoustou hi-tech zaměřovačů a senzorů. Je vyzbrojen hellgunem, což je výkonnější verze standardního lasgunu.

Tech-Priest Enginseer je člen Adeptus Mechanicus, který se stará o vybavení a stroje. Je to tedy polní opravář a ženista. Je oblečen ve kvalitním brnění s přídavnou hydraulickou paží na zádech. Jeho tělo je doplněno mnoha kybernetickými implantáty.

Elysian Drop Trooper


Kniha dále obsahuje nutné soupisy nejrůznějších schopností a dovedností. S malými výjimkami jsou však stejné, jako v ostatních hrách série. Samozřejmě jsou tu taktéž pravidla pro psykerovy nadpřirozené síly, včetně jejich seznamu.

Dále tu je popsána spousta chladných i střelných zbraní, primitivních i moderních, včetně vylepšení a speciální munice. Jsou tu různé granáty, brnění, energetické štíty, bojové drogy a další polní výstroj. Samozřejmě tu nesmí chybět Imperial Infantryman’s Uplifting Primer, polní příručka, kterou musí mít každý gardista vždy u sebe. Je nutné si uvědomit, že postavy si své vybavení nekupují. Místo toho ho fasují. Kvalita logistiky záleží na mnoha faktorech – jsou jimi cennost požadovaného vybavení, velikost ozbrojené síly, která ho žádá, délka jejího nasazení v dané bitvě, její celkové zkušenosti a průběh bitvy. Jedná se o hod k100 modifikovaný bonusy a postihy. Např. voják si žádá plazmovou pušku, což je vzácný kousek (postih). V operaci je nasazena jen jedna kompanie regimentu, což je relativně málo (postih), navíc se do bojů zapojila teprve nedávno (postih). Avšak regiment má již dlouholeté zkušenosti (bonus) a navíc v dané bitvě má Impérium nad protivníkem velkou převahu (bonus). Postava se také může rozhodnout, že bude chtít nafasovat méně nebo více kvalitní kousek, což se dále projevuje na jeho dostupnosti.

Kniha (jako jediná ze základních knih) obsahuje kompletní pravidla pro vozidla. Vozidla jsou totiž u Imperiální gardy velmi důležitá. Na výběr je tu z těch nejznámějších – základní bitevní tank Leman Russ, jeho protipevnostní varianta Demolisher a protitanková varianta Vanquisher, obrněný transportér Chimera, samohybná houfnice Basilisk, plamenometný tank Hellhound, průzkumné kráčedlo Sentinel a super-těžký tank Baneblade. Vozidlo se fasuje podobně, jako osobní výstroj – nikoliv však pro jednotlivce, ale pro celý oddíl.

Hra přináší zcela nový prvek – spolubojovníka, „parťáka“. Hráčova postava je v boji doprovázena gardistou, který ji různě pomáhá. Parťák se vytvoří jen určením jména a chování. Dokud je naživu a ve formaci, může hráčova postava používat některé zvláštní schopnosti. Parťákovi taktéž může vydávat základní rozkazy: přesun, střelba, boj zblízka a krytí. Parťák také hráčově postavě slouží víceméně jako živý štít. Pokud totiž nepříteli při útoku na postavu padne na kostkách úspěch, ovšem tento úspěch je tvořen dvěma stejnými číslicemi (např. 11, 33), útok místo toho zasáhl parťáka. Zranění se u něj počítají zjednodušeně – má jen tři stavy: nezraněn, zraněn a mrtvý, přičemž zranění si vyléčí sám za sedm dní. Pokud postava o parťáka přijde, nevadí – po bitvě může dostat nového. Spolubojovníci jsou jinak ale jen NPC na pozadí, které tvoří zbylé členy oddílu. Jejich úlohou je víceméně jen umírat v boji, protože Imperiální garda bojuje beze ztrát jen vzácně. Úmrtí spolubojovníka tedy přidává hře na realističnosti.

Většina postav má za parťáky klasické řadové gardisty. Pouze Ratling má jiného Ratlinga, který funguje jako sniperský pozorovatel. Sanctioned Psyker je neustále doprovázen Overseerem, což je dozorce, jehož úkolem je zabránit, aby Psyker propadl korupci a např. ho posedl démon. Tech-Priest Enginseer má za pomocníka servitora – kybernetického otroka, který mu asistuje při práci svými mechanickými končetinami. Storm Trooper parťáka nemá, může však chránit a cvičit parťáky ostatních postav. A Commissar spolubojovníka taktéž nemá, naopak má zvláštní schopnost popravit cizího a tím tak zvýšit celkovou morálku (bojeschopnost) jednotky – to je prezentováno jako vyléčení zranění.

Sentinel


Sekce pro gamemastera obsahuje návody a rady, jak vést hru – a to jak bitvy, tak i celá tažení. Jsou tu uvedeny medaile, které může postavám udělovat za významné činy. Užitečné jsou například také rady, jak Only War kombinovat s ostatními hrami (Dark Heresy, Rogue Trader, Deathwatch a dokonce i Black Crusade), včetně stručného návodu, jak zkonvertovat mírné odlišnosti v některých zvláštních schopnostech.

Nesmí tu chybět popis světa W40K, který využijí hlavně nováčci. Stručně tu je popsáno Impérium a jeho hlavní organizace, je tu i pěkná mapa galaxie. Kapitola se také věnuje popisu sektoru Calixis, oblasti Koronus, úžiny Jericho a warpové bouře Screaming Vortex. Ale především je tu článek o frontě Spinward, kde se děj Only War odehrává, včetně podrobné mapy a popisu nejvýznamnějších planet.

Následuje popis nepřátel, kteří na frontě Spinward vedou s Impériem válku - síly Chaosu, Temní Eldaři a Orkové. Každá z ras tu má kromě pěších vojáků i vozidla, takže může dojít i k velkým bitvám obrněné techniky. Nejnebezpečnějším služebníkem Chaosu je tu Soul Grinder, napůl mechanický démon. Mocnými protivníky z řad Temných Eldarů jsou bio-monstra Talos a Cronos a transportní vznášedlo Raider. Nejsilnější věcí z arzenálu Orků je tu Battle Wagon, obrovské vozidlo poseté zbraněmi. Poslední kapitolou knihy je příkladové dobrodružství Against the Savages. A úplně na konci je obvyklý deník postavy a tentokrát také karta regimentu – do ní se zapisují parťáci a jaký osud je potkal.

Mordian Iron Guardsman


Kniha má jako obvykle 400 stran, pevné desky (vnitřní strany ilustrovány archaickou mapou) a kvalitní grafické zpracování. Některé texty jsou již klasicky převzaty z předchozích RPG a některé obrázky zase z Kodexů figurkového W40K. Jak autoři v knize sami píší, hra za Imperiální gardu měla být původně pojata jako dodatečná příručka pro Dark Heresy, ovšem časem se tento projekt rozšířil natolik, že vydal na samostatnou knihu. Imperiální garda má tu výhodu, že otevírá prostor pro spoustu přídavných materiálů – autoři mohou například představit další populární regimenty (např. Armageddon Steel Legion a Valhallan Ice Warriors) a obrovské množství bojových vozidel, které hráči wargamingu již dlouho znají z nabídky Games Workshopu a Forge Worldu. Vzhledem k vysoké úrovni zpracování, dobře zvoleným typům postav a pravidlům pro vytváření vlastních regimentů dávám obvyklé hodnocení…

Hodnocení: 90 %


Úvod | Projekt Void © 2009-2024
Původní texty a zdrojový kód nesmí být bez souhlasu šířeny. Stránky založeny na redakčním systému FoxAxe
Web tip: Anime, filmy, hry; Postavy, osobnosti; Mutant Chronicles

Načtení stránky trvalo 0.0144 vteřin