Warhammer 40.000 Wrath & Glory

17.5.19 - Gediman - Komentáře (0)
Firma Fantasy Flight Games přišla o práva na svět Warhammer 40.000, takže produkce její série RPG byla ukončena. Nicméně práva získala firma Ulisses North America, která ihned vytvořila zcela nové RPG.
.
Warhammer 40.000 Wrath & Glory


Hráčům dovoluje hrát nejen za nejrůznější imperiální služebníky, ale také za odpadlíky, služebníky Chaosu, Orky a Eldary. Děj je zasazen do nově posunuté historie W40K, tedy do období po vzniku Velké trhliny. Galaxie je rozdělena mohutnou warpovou bouří na dvě poloviny, Chaos je na vzestupu, Primarcha Guilliman byl probuzen a mobilizoval armády Primaris mariňáků…

Tvorba postavy má několik kroků. Tím prvním je vytvoření základního rámce, zde se hráči musí domluvit s gamemasterem, na jaké úrovni hru budu hrát. Kniha dovoluje pět úrovní, přičemž postavy na úrovni 1 jsou základní vojáci a další služebníci a postavy na úrovni 5 jsou mocní a vlivní hrdinové. Na úrovni 1 má každý hráč 100 bodů na sestavení své postavy, na úrovni 2 má 200 bodů atd.

V druhém kroku se vybere rasa. Na výběr je člověk (zdarma), Ork (za 10 bodů), Eldar (za 10 bodů), standardní Vesmírný mariňák (za 50 bodů) a Primaris mariňák (za 100 bodů). Eldaři mají bonus + 1 k Agility, jsou citlivější na emoce a mohou ovládat jednu minoritní psychickou sílu. Orkové mají bonus + 1 k Toughness, lépe zastrašují a jejich vliv se určuje podle síly a nikoliv charisma. Eldaři i Orkové jsou Impériem vnímáni jako nepřátelé, proto s ním obtížněji vyjednávají. Vesmírný mariňák má bonus + 1 k Strength, Agility, Toughness a Resolve. Primaris mariňák má bonus + 2 k Strength, + 1 k Agility, Toughness a Resolve a + 4 k Wounds. Oba typy mariňáků mají bonus v boji proti oddílu a musí se řídit kodexem Kapituly, ze které pocházejí. Mají též bonusy za genetickou modifikaci.

Ve třetím kroku se vybere archetyp, tedy povolání či specializace postavy. Každý archetyp má svoji minimální úroveň, bodovou cenu a případně také různé požadavky na atributy a schopnosti. Archetypy se dělí mezi různé rasy, respektive organizace. Každá rasa/organizace má uvedeny tři osobní úkoly, které hráč může splnit (vybere si jeden hodem kostkou). Tyto úkoly podporují správné zahrání role a odkázání na pozadí světa. Například Vesmírný mariňák může mít za úkol chválit Primarchu po vítězné bitvě, popsat, jak nastalou situaci řeší (nebo neřeší) Codex Astartes nebo zmínit, co by se v nastalé situaci mělo dělat podle tradic jeho kapituly.

Adeptus Ministorum je imperiální církev.

- Ministorum Priest (úroveň 1, zdarma) je kněz. Posiluje týmovou morálku.
- Death Cult Assassin (úroveň 2, 20 bodů) je rituální zabiják. Je vyzbrojen dvěma speciálními energo-meči.
- Crusader (úroveň 3, 40 bodů) je svatý válečník. Je chráněn těžkým brněním a velkým ručním štítem a vyzbrojen energo-mečem.

Adepta Sororitas je řád jeptišek, který spadá pod Adeptus Ministorum. Hráč může zvolit příslušnost postavy k určitému řádu, ale žádné výhody to nemá: Bloody Rose, Our Martyred Lady, Valorous Heart, Sacred Rose, Ebon Chalice a Argent Shroud.

- Sister Hospitaller (úroveň 1, zdarma) je lékařka. Je chráněna energo-brněním.
- Sister of Battle (úroveň 2, 40 bodů) je bojovnice řádu. Je chráněna energo-brněním a vyzbrojena buď bolterem nebo bolt pistolí a řetězovým mečem.

Astra Militarum, známá také jako Imperiální garda, je základní planetární armáda Impéria.

- Imperial Guardsman (úroveň 1, zdarma) je řadový voják Imperiální gardy. Hráč může zvolit příslušnost postavy k určitému regimentu a získat tak různé výhody: Death Korps of Krieg, Cadian Shock Troops, Catachan Jungle Fighters, Armageddon Steel Legion, Vostroyan Firstborn, Valhallan Ice Warriors a Tallarn Desert Raiders.
- Tempestus Scion (úroveň 2, 30 bodů) je elitní voják z Ordo Tempestus. Je chráněn těžkým brněním a vyzbrojen ničivější laserovou puškou. Je také vybaven gravitačním batohem pro paravýsadek.
- Imperial Commissar (úroveň 3, 50 bodů) je důstojník z Officio Prefectus, který udržuje morálku oddílu.

Warhammer 40.000 Wrath & Glory

Adeptus Astartes jsou Vesmírní mariňáci, geneticky upravení super-vojáci. Hráč zvolí příslušnost postavy k určité kapitule, což ji dává zvláštní schopnosti: Blood Angels, Dark Angels, Imperial Fists, Iron Hands, Raven Guard, Salamanders, Space Wolves, Ultramarines a White Scars. Hráč může vybrat i kapitulu, která je nástupnickou.

- Space Marine Scout (úroveň 2, 20 bodů) je mariňák-novic, který ještě nenosí energo-brnění. Je to specialista na infiltraci. Je vyzbrojen buď bolterem nebo bolt pistolí. Tato postava může být časem upgradována na Tactical Space Marine.
- Tactical Space Marine (úroveň 3, 50 bodů) je základní Vesmírný mariňák s univerzálním taktickým využitím. Je chráněn energo-brněním a vyzbrojen bolterem.
- Primaris Marine Intercessor (úroveň 4, 60 bodů) je základní Primaris mariňák, který se specializuje na používání různých typů bolterových pušek. Je chráněn energo-brněním a vyzbrojen bolterovou puškou.

Agenti Impéria je souhrnné označení pro různé další služebníky. U služebníka Inkvizice může hráč zvolit, jestli je členem Ordo Xenos, Ordo Hereticus, Ordo Malleus, minoritního řádu nebo žádného řádu. Každá možnost přidává různé výhody.

- Inquisitional Acolyte (úroveň 1, zdarma) je agent Inkvizice.
- Inquisitorial Adept (úroveň 1, zdarma) je byrokrat a archivář Inkvizice, který shromažďuje a zpracovává informace.
- Inquisitor (úroveň 4, 70 bodů) je extrémně mocný a vlivný představitel Impéria. Může být chráněn těžkým brněním nebo jedním ze dvou typů energo-brnění.
- Sanctioned Psyker (úroveň 2, 50 bodů) je řadový psyker organizace Adeptus Astra Telepathica. Hru začíná se dvěma psychickými silami.
- Rogue Trader (úroveň 2, 40 bodů) je korzár, obchodník a dobyvatel, který pro Impérium zabírá nové planety. Může být chráněn těžkým brněním nebo energo-brněním. Hráč zvolí příslušnost postavy k určité dynastii, ale žádné výhody to nemá. Kniha žádné dynastie na výběr nedává.

Adeptus Mechanicus je organizace, která se zabývá výzkumem a výrobou technologií. Hráč může zvolit příslušnost postavy k určitému Forge Worldu, ale žádné výhody to nemá: Mars, Lucius, Agripinaa, Stygies VIII, Graia, Metalica, Ryza, Triplex Phall, Deimos, Voss Prime a Gryphonne IV.

- Skitarius (úroveň 2, 40 bodů) je řadový kyber-voják.
- Tech-Priest (úroveň 3, 60 bodů) je kněz Boha strojů a opravář. Je vybaven servo-rukou a může si vybrat dva kybernetické implantáty.

Imperiální spodina jsou různí zločinci a odpadlíci, kteří bojují za vlastní přežití.

- Hive Ganger (úroveň 1, zdarma) je gangster z obřího města.
- Scavvy (úroveň 2, 10 bodů) je člověk, který žije na okraji společnosti. Díky všudypřítomnému znečištění je obvykle různě zmutovaný. Hru může začínat s jednou mutací.
- Desperado (úroveň 3, 30 bodů) je potulný dobrodruh, který se nechává najímat ostatními.

Renegáti Chaosu jsou lidé, kteří zradili Impérium a nyní slouží Temným bohům.

- Cultist (úroveň 1, zdarma) je nejnižší uctívač Chaosu. Hru začíná s jedním bodem korupce. Hráč postavu může zasvětit jednomu ze čtyř bohů.
- Chaos Space Marine (úroveň 3, 50 bodů) je kacířský Vesmírný mariňák. Už se neřídí kodexem. Je chráněn energo-brněním a vyzbrojen bolterem. Hru začíná se třemi body korupce. Hráč zvolí příslušnost postavy k určité legii, ale žádné výhody to nemá. Kniha žádné legie na výběr nedává. Hráč také může postavu zasvětit jednomu ze čtyř bohů.
- Heretek (úroveň 3, 60 bodů) je kacířský Tech-Priest z Dark Mechanicus. Je vybaven servo-rukou a může si vybrat dva kybernetické implantáty. Hru začíná se třemi body korupce.
- Rogue Psyker (úroveň 2, 50 bodů) je kacířský psyker. Hru začíná se dvěma psychickými silami a se třemi body korupce.

Eldaři jsou všestranně vyspělá rasa, která ovládá pokročilou technologii i psychické síly. Hráč může zvolit příslušnost postavy k určitému Craftworldu, ale žádné výhody to nemá: Alaitoc, Biel-Tan, Iyanden, Saim-Hann a Ulthwé.

- Corsair (úroveň 1, zdarma) je vesmírný pirát. Je vybaven skafandrem, takže může operovat v otevřeném vesmíru. Nepatří ke Craftworldu, ale k nezávislému pirátskému spolku. Hráč zvolí příslušnost postavy k určitému spolku, ale žádné výhody to nemá. Kniha žádné spolky na výběr nedává.
- Ranger (úroveň 2, 30 bodů) je stopař a schopný sniper. Je vybaven maskovacím pláštěm a vyzbrojen odstřelovací puškou.
- Warlock (úroveň 3, 80 bodů) je bojový psyker. Hru začíná se dvěma psychickými silami.

Orkové jsou brutální a barbarská rasa posedlá válkou. Hráč může zvolit příslušnost postavy k určitému klanu a získat tak různé výhody: Goffs, Evil Sunz, Bad Moons, Deathskulls, Blood Axes a Snakebites.

- Boy (úroveň 1, zdarma) je řadový válečník.
- Kommando (úroveň 2, 30 bodů) je specialista, která se zaměřuje na infiltraci.
- Nob (úroveň 3, 60 bodů) je mohutný důstojník, který již od začátku hry velí oddílu Boyů. Velikost oddílu je rovna trojnásobku úrovně. Je chráněn těžkým brněním.

Warhammer 40.000 Wrath & Glory

Čtvrtým krokem je nákup atributů. Atributy jsou tyto: Strenght (síla), Agility (obratnost), Toughness (odolnost), Intellect (inteligence), Fellowship (charisma), Willpower (síla vůle) a Initiative (reflexy). Kromě těchto atributů existují další vlastnosti, které se z nich odvozují. Jsou to bojové vlastnosti Defence (obranyschopnost před útokem, Initiative -1), Resilience (odolnost proti zranění, Toughness +1), Soak (redukce zranění, Toughness), Shock (body psychické výdrže, Willpower + úroveň), Speed (rychlost pohybu, podle rasy) a Wounds (body zdraví, Toughness + úroveň), dále mentální vlastnosti Conviction (odolání korupci, Willpower), Corruption (míra zasažení korupcí, 0 na začátku), Passive Awarness (vnímavost, polovina Awarness) a Resolve (morálka, Willpower -1), a nakonec společenské vlastnosti Influence (vliv, Fellowship -1) a Wealth (bohatství, podle úrovně).

V pátém kroku se za body nakoupí dovednosti, např. Athletics, Awarness, Ballistic Skill, Weapon Skill atd. Každá je propojená s jedním odpovídajícím atributem, např. Ballistic Skill s Agility a Weapon Skill s Initiative, ačkoliv zrovna v tomto případě bych řekl, že schopnost střelby spíše závisí na reflexech a schopnost boje zblízka na obratnosti. V šestém kroku se za body nakoupí talenty, např. ovládání speciálních zbraní, ostrostřelba, nebojácnost, nenávist vůči určitému nepříteli atd. Talenty mají své požadavky na rasu, schopnosti, atributy a tak podobně. V sedmém kroku se nakupuje vybavení. Na výběr je z mnoha předmětů, brnění, zbraní a kybernetických implantátů. Největší výběr tu má Impérium. A nakonec v osmém kroku se určí zvláštní schopnosti a stanoví příběhové pozadí postavy. V tomto kroku se nakoupí též psychické síly pro psykery.

Warhammer 40.000 Wrath & Glory

Pravidla hry stojí na banku šestistěnných kostek (k6). Nejprve se určí, jaký atribut a jaká dovednost se k činnosti použije. Jejich součet určuje počet kostek, přičemž jedna z nich je vždy tzv. Wrath kostka, která má jinou barvu. Dále se aplikují různé bonusy, tedy další kostky. Pokud postava nemá žádnou příhodnou dovednost pro danou činnost, musí použít pouze atribut.

Gamemaster následně určí obtížnost činnosti a aplikuje postihy. A poté se hodí všemi kostkami. Kostkám, na kterých padlo 4 a 5, se říká ikony a kostkám, na kterých padlo 6, se říká exaltované ikony. Ikony představují jeden úspěch, exaltované ikony dva úspěchy. Pokud je počet úspěchů stejný nebo vyšší než obtížnost, činnost se povedla. Pokud se činnost nepovedla, gamemaster určí, jaký to bude mít efekt. Např. postava vyjednává. Použije dovednost Persuasion (3) a s ní spojený atribut Fellowship (4), celkem má v banku tedy 7 kostek. Hodí a získá 5 úspěchů. Protože gamemaster určil, že obtížnost vyjednávání je 3, pak postava uspěla. Obtížnost je standardně 3, ale gamemaster ji může upravit podle toho, jestli je činnost pro postavu snadná nebo náročná. Bonusové kostky lze do banku dostat např. za různé vybavení či schopnosti, ale jejich maximální počet se řídí úrovní hry.

Činnost mohou vykonávat společně dvě a více postav. Jedna je vždy hlavní, ostatní jsou pomocníci. Pomocníci si zvolí odpovídající dovednost a hodí kostkami. Hlavní postava získá jednu bonusovou kostku za každého pomocníka, který uspěl. V některých případech se jedna postava snaží překonat jinou. Obě postavy hodí kostkami a ta, která má více úspěchů, vyhrává. Vše, co může zvýšit obtížnost činnosti pro jednu postavu, je místo toho bonus pro druhou postavu. Pokud je výsledek nerozhodný, uspěla ta postava, která činnost vyvolala.

Nadbytečné exaltované ikony (tzn. takové, které již nejsou potřeba pro úspěch v hodu), lze použít pro speciální bonusy. V boji například k získání vyšší ničivosti útoku, v jiných činnostech třeba ke zvýšení jejich kvality či rychlosti. Jedna exaltovaná ikona z hodu může být využita k přidání Glory bodu.

Pokud padne 6 na Wrath kostce, přidá Glory bod automaticky a v boji způsobí navíc kritický zásah. Pokud na ní padne 1, vytvoří místo toho komplikaci, kterou může použít gamemaster proti hráčům.

Glory bod lze použít k získání další kostky do banku (ovšem až po opravných hodech), ke zvýšení ničivosti útoku, ke zvýšení efektu kritického zásahu nebo k získání iniciativy. Na začátku hry není v banku žádný Glory bod; maximum bodů je 6 nebo tolik, kolik je hráčů + 2 (vždy ta vyšší hodnota z obou čísel). Bank Glory bodů je společný pro všechny hráče.

Dalšími modifikačními body jsou Wrath a Ruin. Wrath bod lze použít k opravnému hodu při testu, k přidání + 1 k hodu na Defiance, ke vzpamatování se z šoku (obnovu bodů Shock) nebo k přidání nějakého minoritního faktu do příběhu, pokud s ním gamemaster souhlasí. Wrath bod lze získat za správné hraní role, za splnění osobního cíle či pomocí Campaign karty. Každý hráč začíná hru se dvěma Wrath body. Nelze je přenést do další hry.

Ruin bod funguje jako Wrath bod pro gamemastera. Získá jeden, když mu padne 6 na Wrath kostce, když hráč neuspěje v hodu na korupci a na strach. Bod může požít k aktivaci zvláštních schopností některých NPC postav, k získání iniciativy, k opravnému hodu při testu, ke vzpamatování se z šoku (obnovu bodů Shock) nebo na redukci zranění. Gamemaster začíná hru s tolika Ruin body, kolik je ve hře hráčů. To je současně také jejich maximální počet. Nelze je přenést do další hry.

Někdy je také výhodnější neházet si kostkami na zjištění úspěchu či neúspěchu, ale úspěch si jednoduše koupit. Hráč vypočítá bank kostek, ale místo hození tento počet vydělí dvěma. Výsledek je počet automatických ikon. Takto ale může získat jen tolik ikon, kolik je dvojnásobek úrovně hry. Výhodou je to, že má automaticky zaručen určitý počet úspěchů; nevýhodou je pak to, že nemůže mít úspěchů více. Koupení úspěchů lze využít například v případech, kdy neúspěch není velkým rizikem.

Každý hráč také začíná s jednou Campaign kartou, což je zvláštní dějový prvek, který může v průběhu hry vyvolat. Campaign karty se musí pořídit zvlášť, ale nejsou pro hru vyloženě nutné.

Warhammer 40.000 Wrath & Glory

Boj se dělí na kola, kdy se postavy hráčů střídají s protivníky. Normálně začínají hráči, existují ale případy, kdy začne protivník (např. překvapivý útok) nebo kdy to není úplně jasné. V takovém případě se hodí na iniciativu – pořadí postav se určí podle počtu jejich úspěchů. Jakmile všechny postavy provedou své akce, kolo končí. Hráči mohou získat iniciativu pro sebe pomocí Glory bodu, takže dvě hráčské postavy mohou vykonat své akce po sobě, bez přerušení nepřítelem. Totéž ale může udělat i gamemaster, pomocí Ruin bodu.

V každém kole může postava provést jeden pohyb a jednu akci (např. střelba, ošetření zranění…), až dvě jednoduché akce (mluvení, tasení zbraně…) a libovolný počet volných akcí (např. reakce, redukce zranění…). Může též provést plnou akci (složitou činnost, která vyžaduje soustředění), ale když to udělá, nemůže dělat nic jiného. Postava také může provést multi-akci, což jsou tři akce za sebou, ovšem se zvýšenou obtížností.

Boj zahrnuje všechny druhy činností, jako je krytí, míření, fixování zbraně, zteč a podobně. Kniha nabízí možnost zobrazit boj použitím hracího plánu a figurek z wargame.

Pokud postava přijde o všechny body Wounds, upadne do bezvědomí. Velmi ničivé útoky však mohou postavu rovnou zabít. Postava v tomto stavu musí provádět hody Defiance. Pokud padne 4 nebo 5, postava je stabilizovaná, ale stále v bezvědomí. Pokud padne 6, probudí se s jedním bodem Wound. Při jednom neúspěšném hodu se počítá, že postava utrpěla lehké trvalé zranění (např. jizvu), při dvou neúspěšných hodech se počítá, že utrpěla těžké trvalé zranění (např. ztrátu končetiny). Pokud postava třikrát neuspěje, je definitivně mrtvá. Hod 1 se počítá za dva neúspěchy. Pokud postava přijde o všechny body Shock, je zcela vyčerpaná. Wounds se regenerují odpočinkem a léčbou, Shock se regenerují odpočinkem a psychoterapií.

Nepřátelé se dělí na Troop, Elite, Monstrous Creature a Adversary. Troop jsou řadoví vojáci, lze je formovat do oddílu, který funguje jako jedna postava. Oddíl je snadnější zasáhnout, ale má také bonusy za svoji velikost. Elite jsou nebezpečnější bojovníci. Mohou použít efekt Wrath a mohou udělit kritické zásahy. Monstrous Creature jsou velká monstra nebo stroje. Mohou udělit kritické zásahy, jsou imunní vůči strachu a žádné útoky je nevyvedou z míry. Adversary je významná postava, úhlavní protivník. Má vlastní bank Ruin bodů, může použít efekt Wrath a udělit kritické zásahy. Někteří nepřátelé se na nižších úrovních považují za Elite, ale na vyšších již za pouhé Troop.

Kniha obsahuje i pravidla pro boj vozidel a vesmírných lodí. Od běžných pravidel pro boj se příliš neliší, což je dobré. Z imperiálních vozidel tu jsou nákladní vůz Goliath, tanky Leman Russ a Land Raider, vznášedlo Land Speeder, transportér Rhino, kráčedlo Scout Sentinel, mariňácký motocykl a výsadkové letouny Valkyrie a Stormraven. Orkové tu mají helikoptéru Deffkopta, nákladní vůz Trukk a bojový motocykl. Pro Eldary tu je vznášedlový motocykl, kráčedlo War Walker a vznášedlový tank Falcon. Z vesmírných lodí je tu popsána imperiální a eldarská fregata a tzv. orkský Rok, loď postavená z asteroidu.

Samozřejmě tu nesmí chybět pravidla pro korupci. Korupci postava získává klasicky vlivem Chaosu, ale třeba také když provede nějaký brutální čin nebo je mu jen svědkem. Dalším zdrojem korupce je radioaktivní nebo toxické prostředí. Korupce může způsobit fyzickou mutaci nebo mentální trauma. Jakmile je postava vystavena korumpujícímu jevu, musí provést test. Použije se atribut Conviction, obtížnost je zvýšena o úroveň korupce, kterou již postava případně má – čím více je tedy zkorumpovanější, tím těžší je pro ni odolat další korupci. Když postava neuspěje, získá 1 bod korupce. Za každých 5 bodů se zvýší úroveň korupce o jeden stupeň. Kdykoliv, když postava dosáhne úrovně korupce, musí vykonat test Malignancy. Vezme se nejvyšší a nejnižší atribut a z jejich součtu se vytvoří bank kostek, obtížnost je opět zvýšena o aktuální úroveň korupce. Když v tomto testu neuspěje, získá jednu mutaci nebo trauma. Mutace jsou například rohy, drápy, toxická krev, ocas nebo křídla. Traumata jsou například fóbie, závislosti, vize, noční můry a podobně. Jakmile postava nasbírá 26 bodů korupce, změní se na Chaos Spawna, odporného bestiálního mutanta. Nad ním přebírá kontrolu gamemaster.

Kniha obsahuje popis světa, ras a frakcí, nutno ovšem dodat, že je jen velmi stručný. Například popis soustavy Gilead, která je určena jako vhodný startovní bod pro postavy, zabírá pouhé necelé dvě stránky. Jsou tu různé nezbytné rady pro gamemastera, jak připravovat a vést hru. Je tu popsáno, jak by měla vypadat hra na jednotlivých úrovních, od první po pátou. V závěru knihy jsou popsány různé NPC postavy: imperiální služebníci, odpadlíci, mutanti, kacíři a démoni Chaosu, Genestealeři a jejich kultisté, Eldaři, Orkové i divoká zvířata. Je tu také příklad jednoho protivníka typu Adversary – mimozemský měňavec jménem Arthius. Žádné ukázkové dobrodružství v knize není. Na úplném konci je přehledný dvoustránkový deník postavy, kam lze zapsat všechny informace.

Warhammer 40.000 Wrath & Glory

Kniha má 456 stran, je kompletně barevná a s pevnými deskami. Obsahuje původní i převzaté ilustrace, ačkoliv samotné grafické zpracování je poměrně jednoduché. Místy je bohužel kniha poněkud matoucí a nepřehledná, například vedlejší informační texty nejsou dostatečně jasně odděleny od hlavního textu. Díky velmi stručnému popisu fluffu bych také řekl, že hra je určena hlavně pro fanoušky světa, kteří se v něm již dobře orientují. Nováček tu prostě nemá dostatek informací. Používání banku k6 kostek je zjevný odkaz na wargame, a je to dobrý nápad. Pravidla jsou poměrně jednoduchá a dovolují prakticky vše, co systém od Fantasy Flight Games. Oproti němu ale vyžadují více kostek, žetony pro počítání Glory, Wrath a Ruin bodů a případně také ony Campaign karty. Někdy je systém trochu nejasný, za což do určité míry také může samotná nepřehlednost knihy. Dodatečné příručky by měly obsahovat další archetypy, rasy (např. Tau a Temné eldary) a možnost posunout hru na vyšší úrovně, kde třeba půjde o záchranu celé galaxie.

Hodnocení: 80 %


Úvod | Projekt Void © 2009-2024
Původní texty a zdrojový kód nesmí být bez souhlasu šířeny. Stránky založeny na redakčním systému FoxAxe
Web tip: Anime, filmy, hry; Postavy, osobnosti; Mutant Chronicles

Načtení stránky trvalo 0.0242 vteřin