Zamořený důl

9.7.23 - Gediman - Komentáře (0)
Třetí díl multi-systémové kampaně jsme odehráli podle pravidel Alien: The Roleplaying Game. Hry se zúčastnil Kolumbus, jehož postavou je Emilia Velasquezová (kariéra Colonial Marine), Toni-az, jehož postavou je Jake Kozlowski (kariéra Roughneck) a Lord Eliphas, jehož postavou je Lucy Templesová (kariéra Medic).
Zápletka
Loď USS Cameron byla na orbitě Terraform 3 pět dní, než konečně přišly další rozkazy z vrchního velitelství. Plukovník Clancy Jefferson tedy uspořádal briefing. Mariňákům sdělil, že družice zachytily hledanou loď třídy M, jak se blíží k planetě Bowen’s Landing. Jedná se o těžební planetu, další významný svět Spojených Amerik. Analytici prozkoumali data na přenosném počítači. Obsahoval mimo jiné seznam planet, ovšem bez dalších poznámek. Byly tam uvedeny planety Terraform 3 i Bowen’s Landing. Z toho důvodu se dá usuzovat, že to je seznam možných cílů. Planet je tam uvedeno více, než kolik bylo ukradeno vzorků, není tedy možné dobře předvídat další tah teroristů. Je nutné sehnat další stopy. Vrchní velitelství sdělilo, že teroristé zatím nepřednesli žádné požadavky ani se neidentifikovali. Jsou proto prověřovány další možnosti. Oba piráti zatčení na planetě Terraform 3 neřekli nic podstatného, ovšem je dost možné, že nic podstatného ani nevědí.

Mariňáci se během těchto pěti dní také dozvěděli, že seržant Rodriguez dostal od plukovníka medaili za příkladné velení – v poslední misi tým pod jeho vedením neměl žádné ztráty. Seržant se medailí vychloubal celému osazenstvu lodi. Emilia Velasquezová, Jake Kozlowski a Lucy Templesová začali být na seržanta naštvaní, protože věděli, že během mise prakticky nic neudělal. Celou práci vykonala jen polovina týmu, zatímco tu druhou si seržant držel u sebe.

Když byli mariňáci připraveni, uložili se do stáze a loď vyplula. Cesta trvala 37 dní. Po příletu k planetě Bowen’s Landing byla ihned kontaktována hlavní kolonií. Ředitel kolonie ohlásil, že před 11 dny byl ztracen kontakt s jedním dolem korporace Weyland-Yutani, který zrovna narazil na nová hodnotná ložiska. Považoval to za nějakou nehodu, a proto tam poslal záchranáře. Ale ani ti se už neozvali. Plukovník Jefferson poslal do akce tým Alfa, opět s přiděleným androidem Bishopem. Úkolem týmu je zabezpečit důl, najít a zachránit přeživší, eliminovat teroristy, zajistit či zničit vzorky, a hlavně najít další stopy.

Zamořený důl

Mise
Výsadková loď UD-4L Cheyenne s týmem Alfa dorazila nad oblast planety, kde se důl nacházel, a vstoupila do atmosféry. Zrovna tu zuřila silná bouře, loď měla díky turbulencím potíže proletět skrz mraky. Nakonec ale úspěšně přistála na plochu, kterou obvykle používají nákladní lodě, a tým Alfa vystoupil ven. Hustě pršelo. Tým neviděl žádný obslužný personál, vyrazil tedy do věže letové kontroly. Dveře byly zavřené, ale ne zamčené. Mariňáci tedy vešli dovnitř, ale ani zde nikdo nebyl. Vystoupali po schodech až nahoru, se zbraněmi připravenými. Seržant Rodriguez byl velmi nervózní, chtěl mít vždy vojáky nablízku, aby ho chránili.

Ani v kontrolní místnosti nikdo nebyl. Kozlowskiho detektor nezachycoval žádný pohyb. Bishop se pustil do průzkumu záznamů, mariňáci zatím prohledávali místnost. Na klávesnici jednoho počítače našli papírek s poznámkou, že dotyčný šel do šachty a za chvíli se vrátí. Pod zprávou byl podepsán Smith. Bishop našel záznam o příletu nákladní lodi třídy M a také o jejím odletu o pár hodin později. Zjistil, že Smith je dispečer.

O chvíli později mariňáci vyšli ven a viděli, že výsadková loď stále stojí na ploše. Pilot a kopilot ohlásili, že bouře je příliš silná a nemůžou tedy odletět pryč. Navíc byla komunikace s USS Cameron silně rušená, prakticky nemožná. Seržant Rodriguez byl z této zprávy silně rozladěn. Rozhodl, že výsadkovou loď bude hlídat spolu se čtyřmi mariňáky, zatímco Templesová, Velasquezová, Kozlowski, dva další mariňáci a Bishop půjdou prohledat obytnou budovu a potom i důlní šachtu. Vysvětlil, že je nutné zajistit bezpečnost lodi, protože na zemi je zranitelná. Mariňáci uposlechli, ale Templesová, Velasquezová a Kozlowski si vyměnili pár poznámek ohledně seržantovy zbabělosti a neschopnosti. Dveře do obytné budovy byly otevřené. Mariňáci opatrně vstoupili a prohledávali interiér. Nikdo tu nebyl, našli ale nějaké krvavé skvrny na podlaze. Vyšli tedy zase ven a namířili si to k důlní šachtě. Cestou narazili na osm záchranářských vozidel, které sem přijely z hlavní kolonie. Nikdo u nich nebyl. U jedné sanitky viděli stopy krve, a tak ji šli prozkoumat blíže. Interiér sanitky byl potřísněn krví a vnitřnostmi, na nosítkách ležela mrtvola horníka s roztrhaným hrudníkem. Templesová ji prohlédla blíže. Zdálo se, že hrudník explodoval zevnitř. Mrtvola mohla být stará asi 10 dní.

Zamořený důl

Mariňáci pokračovali do šachty. Prošli velkou otevřenou bránou, uvnitř se nacházela servisní místnost, velký nákladní výtah a menší osobní výtah. Bishop prohledal servisní místnost. Našel zde plán dolu a datapad s digitální mapou, který si vzal s sebou. Dle mapy měl důl 14 úrovní. Velasquezová rozhodla, že pojedou úplně dolů, a to nákladním výtahem. Byl větší a mariňáci se mohli snadno rozestoupit do obranné formace. Tým nastoupil a výtah se rozjel. Cestou uslyšeli podivné zvuky, nějaký nelidský vřískot a vrčení. Nebylo možné zjistit, odkud vycházely, kvůli ozvěně.

Když výtah dorazil do 14. úrovně, mariňáci zapnuli taktické svítilny a vyrazili do tunelu. Kozlowskiho detektor po chvíli zachytil pohyb, něco se k nim blížilo. Mariňáci se připravili na boj. Chvíli poté ze tmy vyrazil neomorf, ještě ne dospělý. Vrhl se na jednoho mariňáka tak prudce, až ho povalil na zem. Velasquezová po bestii vystřelila ze Smartgunu, ale minula. Templesová začala střílet z pulzní pušky. Neomorfa sice zranila, ale byla velmi vystresovaná. Kozlowski se na neomorfa vrhl s autogenem v ruce a vážně ho popálil. Bestie se ještě snažila zaútočit na druhého mariňáka, ale bez úspěchu – podlehla svým zraněním.

Templesová se snažila ošetřit zraněného mariňáka, ale třásla se natolik, že neudržela nástroje v ruce. Velasquezová se ji snažila uklidnit, ale marně. Mariňáci po chvilce zaslechli bouchání na dveře. Hluk přicházel z místa nedaleko odsud. Šli to prozkoumat. Jak se blížili, mohli slyšet i tlumené volání. Opatrně se přiblížili ke kovovým dveřím vedoucím do jedné postranní chodby. Mariňáci hledali něco, čím by šly dveře otevřít. Pak ale zaslechli, jak se jich někdo uvnitř ptá, kdo to je. Dotyční prý slyšeli zvuk střelby. Mariňáci se identifikovali a sdělili, že přišli na pomoc. Dveře se po chvíli samy otevřely zevnitř. Za nimi bylo 24 horníků, kteří se zde schovávali před těmi bytostmi, které tu pobíhají. Mariňáci byli překvapeni, že je těch bytostí více. Velasquezová se horníků zeptala na dispečera Smithe. Odpověděli, že nikoho z povrchu tu neviděli. Naposledy tu potkali zásobovacího důstojníka, který přiletěl nákladní lodí třídy M. Prý měl namířeno do 12. úrovně, aby zjistil, jaké vybavení tam chybí. Nesl s sebou tašku. V úrovni 12 se poslední dobou hodně pracovalo, protože tam bylo nové bohaté ložisko. Mariňáci jim ukázali fotografii zajatého androida a horníci potvrdili, že to je onen zásobovací důstojník.

Templesová se konečně uklidnila, takže mohla ošetřit zraněného mariňáka. Tým chtěl horníky evakuovat pryč, protože tady nebylo bezpečno. Horníci souhlasili, už tu nechtěli být zavření. Všichni se tedy vydali zpět k výtahu a vyjeli nahoru. Mariňáci je odvedli k výsadkové lodi a předali je seržantovi. Ten řekl, že je pohlídá, a tým opět poslal do akce. Mariňáci s Bishopem se poté vydali výtahem do 12. úrovně. Když tam dorazili, Kozlowski detektorem zachytil mírný pohyb. Mariňáci se připravili na boj a pomalu postupovali kupředu. Viděli mnoho těžebních strojů, skutečně se tu pracovalo ještě nedávno. Pak viděli krev a mnoho mrtvých horníků i záchranářů. Jeho těla byla roztrhaná na kusy. Nezastavovali se a pokračovali dál za signálem.

Po pár desítkách metrů si mariňáci všimli, že podlaha, stěny i strop tunelu jsou pokryty jakýmisi houbovitými strukturami připomínající malá vejce. Musely tu vyrůst nedávno, protože vyrůstaly i na pracovních strojích. Templesová tým varovala, aby dál nepostupoval. Vejce považovala za nebezpečná, byla přesvědčená, že mají spojitost s neomorfy. Všechny je začala spalovat svým plamenometem M240. Vejce hořela dobře. Mariňáci opatrně postupovali kupředu. Čím dále šli, tím bylo vajec více. Nakonec se dostali do části chodby, kde vejce pokrývaly mrtvoly horníků a též nějaký malý objekt. Templesová to všechno začala spalovat a přidal se k ní i Kozlowski, který měl plamenomet také. Velasquezová do hořících vajec pro jistotu ještě párkrát vystřelila ze Smartgunu. Když oheň uhasl a z vajec zbyl jen popel, Bishop prozkoumal ten malý objekt. Jednalo se o kontejner na vzorky. Bishop usoudil, že hledaný android tu rozlil černou tekutinu, která nakonec začala reagovat s prostředím a proměnila se v tato houbovitá vejce. Kozlowskiho detektor náhle znovu zachytil pohyb, bylo to několik signálů.

Zamořený důl

Mariňáci jim šli naproti v bojové formaci, se zbraněmi připravenými. Kozlowski dal svůj plamenomet jednomu mariňákovi, sám se ozbrojil autogenem. Po pár metrech spatřili světlo baterek, někdo se k nim blížil. Zamířili na ně zbraně a žádali identifikaci. Byli to dva záchranáři, tři horníci, a ještě jeden člověk – dispečer Smith. Templesová se jich zeptala, jestli jsou v pořádku. Záchranáři řekli, že ano, pouze jeden horník byl zraněný, ale ošetřili ho. Templesová je pro jistotu ještě všechny prohlédla. Řekli, že tu prý pobíhají nějaká dravá zvířata, asi místní predátoři. Postupně pozabíjeli všechny ostatní horníky i záchranáře. Pouze jim se podařilo utéct, ale nakonec se ztratili v chodbách. Mariňáci jim sdělili, že se nejedná o místní predátory, ale o něco horšího. Něco, co sem bylo úmyslně zavlečeno. Smith řekl, že když navigoval onu nákladní loď třídy M na přistání a následně i odlet, zrovna byla bouřka. To je zde prý časté. Navigační signál musel přeladit na jinou frekvenci, která nebyla tak rušená. Když to udělal, zachytil, že samotná loď vydává nějaký zvláštní signál. Byl zcela odlišný od všech ostatních lodí, které sem obvykle přilétají. Nejdříve to nechtěl řešit, ale zvědavost zvítězila. Šel tedy do šachty, aby se horníků zeptal, co to bylo za člověka, který s lodí přiletěl. Než se k nim ale dostal, mezi horníky kvůli něčemu propukla panika a nastal chaos. Začal utíkat a pak se ztratil v chodbách.

Skupinka se vracela zpět k šachtě. Kozlowski ale zachytil další signál, blížil se k nim. Mariňáci se rozestoupili do řady vedle sebe a připravili se na boj, civilisty a Bishopa nechali za sebou. Ze tmy zaútočil další neomorf, tentokrát dospělý. Velasquezová po něm vystřelila ze Smartgunu, zranila ho, ale nezastavila. Neomorf zaútočil na jednoho mariňáka. Chytil ho a odtáhl ho pryč. Mariňák při tom upustil svůj plamenomet. Nepropadl ale panice, rychle se postavil na nohy a zbraň sebral. Druhý mariňák na neomorfa vystřelil z pulzní pušky a skolil ho. Mariňáci se opatrně přiblížili k jeho tělu. Neomorf ale nebyl tak úplně mrtvý. Náhle vyrazil a snažil se utéct pryč. Templesová ho však stihla pokropit plamenometem a neomorf uhořel. Žádný další pohyb detektor neregistroval.

Dorazili k výtahu a vyjeli nahoru. Přišli na přistávací plochu, kde na ně čekal zbytek týmu. Seržant si převzal zachráněné civilisty, kromě Smithe. Bishop ho totiž požádal, aby jim ukázal tu frekvenci, díky které zachytil signál lodi. Pětice mariňáků, Bishop a Smith tedy odešli do věže letové kontroly. Smith se posadil ke svému počítači, zadal potřebné povely a ukázal jim frekvenci. Sdělil, že díky ní budou moci sledovat pohyb lodě snadněji než vojenské družice. Bishop připojil svůj přenosný počítač a začal všechna data stahovat. Náhle začal Smith kašlat a hned potom silně zvracet – a potom i krev. Mariňáci rychle odstoupili. O pár chvil později Smithův hrudník explodoval, čímž všechno kolem pokryl krví a vnitřnostmi. Něco z něj vypadlo na zem.

Zamořený důl

Byl to bloodburster, mládě neomorfa. Chvíli trvalo, než se postavil na nohy. Jeden z mariňáků se vzpamatoval jako první a ihned po něm začal střílet. Cíl byl ale příliš malý, takže mariňák netrefil. Templesová po něm vystřelila z plamenometu, ale také minula. Situace ji velmi vystresovala. Proud ohně pokryl některé počítače a způsobil menší požár. Druhý voják rychle vystřelil z plamenometu také a bloodburstera úspěšně zasáhl. Začal hořet. Mariňáci se rychle vzpamatovali. Bloodburster ale nebyl ještě mrtvý. I když byl čerstvě zrozený a hořel, vyrazil na zuřivý útok. V tu chvíli ho ale rozstřílela Velasquezová Smartgunem. Templesová zbytky ještě znovu pokropila plamenometem. Když bylo po všem, mariňáci odešli za Rodriguezem, který stále hlídal výsadkovou loď. Řekli mu, co se stalo, a doporučili izolovat všechny zachráněné. Rodriguez je nechal odvést do obytné budovy. Templesová pak použila lékařský skener v místní ošetřovně a jednoho po druhém prověřila, což trvalo pár hodin. Nenašla však žádné parazity ani infekci.

Templesová, Kozlowski a Velasquezová se pak domlouvali, co dál. Shodli se na tom, že i když byla všechna vajíčka zničena, existuje riziko, že v šachtě mohou být další neomorfové. Nechtěli to řešit s Rodriguezem, aby si všechny úspěchy nepřipsal sám. Bez jeho vědomí zavolali do hlavní kolonie a zeptali se ředitele, jestli k nim z tohoto dolu skutečně někdo nepřišel. Ředitel oznámil, že nikdo. Mariňáci tedy vyloučili možnost, že by se neomorfové rozšířili i tam. Požádali ředitele, aby byl důl dočasně uzavřen, z bezpečnostních důvodů. Ředitel s tím souhlasil. Velasquezová hodlala šachtu nějak vyčistit, aby měli jistotu, že už tam není nic živého. Zeptali se Bishopa a ten navrhl, že by mohl fungovat nervový plyn, jako v minulé misi. V arzenálu USS Cameron jsou kanystry s plynem CN-20.

Rodriguez přikázal, aby zachránění civilisté byli výsadkovou lodí odvezeni na USS Cameron. Když se loď chystala k odletu, Velasquezová, Templesová a Kozlowski ještě řekli pilotovi a kopilotovi, aby z lodního skladu vyžádali dostatek kanystrů na zaplynování celého podzemí a přivezli je. Seržantovi o tomto neřekli. Mariňáci zatím prohledávali a zajišťovali povrchovou část dolu. Byla bezpečná. Když se výsadková loď vrátila, mariňáci naskládali kanystry na nákladní výtah, nastavili jim čas vypuštění plynu a výtah nechali sjet do šachty. Pak zavřeli bránu. Plyn byl po chvíli vypuštěn a brzy zahltil celou šachtu a všechny tunely.

Všichni mariňáci se pak vrátili na USS Cameron. Ten se přesunul nad oblast planety, kde se nacházela hlavní kolonie, aby civilisty vrátil na povrch. Velasquezová, Templesová a Kozlowski mezitím zašli za plukovníkem Jeffersonem a podali stížnost na seržanta Rodrigueze – neměl žádnou iniciativu, nešel vůbec do akce a byl celkově vystresovaný. Jeho medaile za dobré velení mu podle nich byla udělena neprávem. Plukovník slíbil, že to se seržantem vyřídí.


Shrnutí
Hra trvala přibližně 3 hodiny, mise trvala přibližně 8 hodin (plus 37 dní cesta). Neomorfové i obvyklí Xenomorfové mají v Alien: The Roleplaying Game docela velkou šanci zareagovat i když přijdou o všechny body Health. To se tu stalo ve všech třech případech. Shodli jsme se na tom, že v tomto tažení bude nejlepší, když rivalem hráčské postavy nebude jiná hráčská postava (jak říkají pravidla), ale NPC. Tím je právě seržant Rodriguez.


Úvod | Projekt Void © 2009-2024
Původní texty a zdrojový kód nesmí být bez souhlasu šířeny. Stránky založeny na redakčním systému FoxAxe
Web tip: Anime, filmy, hry; Postavy, osobnosti; Mutant Chronicles

Načtení stránky trvalo 0.0478 vteřin