Codex: Dark Angels, 6. edice

3.8.14 - Gediman - Komentáře (0)
Dnes článek o Codexu kapituly Dark Angels.
.
Codex: Dark Angels, 6. edice


Dark Angels jsou jednou z původních kapitul Vesmírných mariňáků, avšak tento codex pokrývá i jejich nástupnické kapituly, například Angels of Vengeance, Angels of Redemption a Consecrators. Dark Angels v minulosti zažili krutou zradu, kdy se polovina z nich obrátila na stranu Chaosu a dokonce zničila domovskou planetu. Tito zrádci se poté rozprchli do všech koutů galaxie, kde se dodnes skrývají. Pro Dark Angels a jejich bratry je svatou povinností všechny kacířské „Padlé anděle“ pochytat, přinutit k pokání a popravit. Tento úkol má nejvyšší prioritu, kapituly jsou pro něj ochotny obětovat cokoliv. Všechny své operace udržují v přísném utajení.

Zvláštní pravidla a výhody:

And They Shall Know No Fear – Většina vojáků má standardní mariňáckou výhodu: jsou imunní vůči strachu, lépe se vypořádají se zlomenou morálkou a nemohou být rozprášeni po prohraném boji zblízka.

Combat Squads – Většina vojáků má standardní mariňáckou výhodu: oddíl o deseti mužích se může na začátku hry rozdělit na dva pětičlenné.

Grim Resolve – Většina vojáků má pevnou morálku. V boji zblízka však nemůže dobrovolně neuspět v hodu na morálku a uniknout tak před nepřítelem, kterého nemá šanci zranit.

Inner Circle – Jednotky, které jsou členy tajného vládnoucího spolku kapituly, jsou zcela imunní vůči strachu a mají vyšší šanci zasáhnout a zranit Vesmírné mariňáky Chaosu. Postrádají též pravidla And They Shall Know No Fear (jejich pravidlo je totiž lepší), Combat Squads a Grim Resolve.

Jednotky:

Tactical Squad (Troops), 5-10 - Základní jednotka. Může k ní být přidělen transportér Rhino, Razorback nebo Drop Pod.

Scout Squad (Troops), 5-10 - Oddíl mariňáckých noviců, který se zaměřuje na průzkum a infiltraci. Může být vyzbrojen různými zbraněmi (boltery, meče, brokovnice, ostřelovací pušky) a přizpůsoben tak na různé taktiky.

Assault Squad (Fast Attack), 5-10 - Úderná jednotka zaměřená na boj zblízka. Je vybavena tryskovými batohy, jedná se tedy o Jump Infantry. Batohy však mohu být odstraněny (čímž se získají nějaké body zpět), tehdy je k ní možné přidělit transportér Rhino nebo Drop Pod.

Ravenwing Attack Squadron (Fast Attack), 3-6 – Oddíl motocyklů. Umí uniknout z boje zblízka a může být nasazen jako předsunutý průzkum. Je možné k němu připojit jeden Ravenwing Attack Bike (s těžkou zbraní) a pokud má šest členů, tak i jedno vznášedlo Land Speeder libovolného typu. Obě přídavné jednotky mohou operovat nezávisle na oddíle.

Ravenwing Support Squadron (Fast Attack), 1-5 – Oddíl lehkých vznášedel Land Speeder. Může se skládat ze tří typů, v libovolné kombinaci: standardního s jednou zbraní, těžkého se dvěma zbraněmi (Tornado) a raketometného (Typhoon).

Ravenwing Black Knights (Fast Attack), 3-10 – Elitní oddíl motocyklů vyzbrojený silnějšími střelnými i chladnými zbraněmi. Umí uniknout z boje zblízka a může být nasazen jako předsunutý průzkum.

Ravenwing Darkshroud (Fast Attack) – Velké vznášedlo vybavené generátorem maskovacího ochranného štítu, který mu zvyšuje Cover Save, stejně jako všem přátelům v dosahu. Všem Dark Angelům v okolí také pomáhá zvítězit v boji zblízka. Může být nasazeno jako předsunutý průzkum.

Nephilim Jetfighter (Fast Attack) – Stíhačka. Nese těžké zbraně a šest raket. Dodatečně může být vyzbrojena i ničivým rotačním botlerem. Může provádět nálety a má vyšší šanci znehybnit zasažené vozidlo.

Ravenwing Dark Talon (Fast Attack) – Stíhačka. Je vyzbrojena dvěma sadami bolterů, které jí propůjčují obrovskou palebnou sílu proti pěchotě. Dále má kanon, který umí nepřátelům až do konce příštího kola zredukovat Weapon Skill a Ballistic Skill na 1, a jednu časoprostorovou bombu, která všem zasaženým cílům sníží Weapon Skill a Initiative o 3 až do konce kola.

Devastator Squad (Heavy Support), 5-10 - Těžká střelecká jednotka. Může k ní být přidělen transportér Rhino, Razorback nebo Drop Pod.

Predator (Heavy Support) - Bojový tank vyzbrojený buď autokanonem (efektivní proti pěchotě) nebo dvojitým laserovým kanonem (efektivní proti vozidlům).

Whirlwind (Heavy Support) - Dělostřelecký raketomet.

Vindicator (Heavy Support) - Samohybné obléhací dělo. Velmi ničivé proti hordám pěchoty.

Land Raider (Heavy Support) - Těžký tank a transportér v jednom. Může nést 10 vojáků, přičemž vojáci v brnění Terminátor zabírají místa dvou vojáků. Je vyzbrojen dvěma dvojitými laserovými kanony, které jsou mocnou protitankovou zbraní. Pokud je přidělen k oddílu kompanie Deathwing, musí být upgradován na Deathwing verzi, která má vyšší šanci zasáhnout a zranit Vesmírné mariňáky Chaosu a je o něco odolnější.

Land Raider Crusader (Heavy Support) - Může nést 16 vojáků, přičemž vojáci v brnění Terminátor zabírají místa dvou vojáků. Oproti standardní verzi je tato zaměřena na boj proti pěchotě – je vyzbrojena dvěma sadami bolterů, které jí propůjčují obrovskou palebnou sílu. Pokud je přidělen k oddílu kompanie Deathwing, musí být upgradován na Deathwing verzi, která má vyšší šanci zasáhnout a zranit Vesmírné mariňáky Chaosu a je o něco odolnější.

Land Raider Redeemer (Heavy Support) - Může nést 12 vojáků, přičemž vojáci v brnění Terminátor zabírají místa dvou vojáků. Oproti standardní verzi je tato zaměřena na boj proti semknutým oddílům pěchoty – je vyzbrojena dvěma velkými plamenomety. Pokud je přidělen k oddílu kompanie Deathwing, musí být upgradován na Deathwing verzi, která má vyšší šanci zasáhnout a zranit Vesmírné mariňáky Chaosu a je o něco odolnější.

Land Speeder Vengeance (Heavy Support) – Velké vznášedlo vyzbrojené silnými plazmovými kanony.

Company Veterans Squad (Elites), 5-10 - Elitní mariňáci. Mohou nést výzbroj na střelbu i na boj zblízka, v různé kombinaci. Může k nim být přidělen transportér Rhino, Razorback nebo Drop Pod.

Deathwing Terminator Squad (Elites), 5-10 - Elitní mariňáci z kompanie Deathwing oblečení v brnění Terminátor. Mohou nést výzbroj na střelbu i na boj zblízka, v různé kombinaci. Jeden voják může vystřelit na jiný cíl, než zbytek oddílu. Když jsou v Deep Strike záloze, hráč může tajně určit, jestli dorazí v prvním nebo v druhém kole – není třeba žádný hod. Když pak dorazí, mohou až do konce kola střílet mnohem efektivněji. Může k nim být přidělen kterýkoliv typ Land Raidera. Jsou členy Inner Circle.

Deathwing Knights (Elites), 5-10 – Nejelitnější a nejzkušenější mariňáci z kompanie Deathwing oblečení v brnění Terminátor. Jsou zcela zaměřeni na boj zblízka, ale nesou ničivé zbraně. Když stojí těsně u sebe, svými štíty si vzájemně zvyšují Toughness. Když jsou v Deep Strike záloze, hráč může tajně určit, jestli dorazí v prvním nebo v druhém kole – není třeba žádný hod. Může k nim být přidělen kterýkoliv typ Land Raidera. Jsou členy Inner Circle.

Dreadnought (Elites) - Kráčedlo, které lze vyzbrojit dvěmi různými zbraněmi. Může být upgradován na Venerable Dreadnoughta kompanie Deathwing, který má lepší Weapon Skill a Ballistic Skill, vyšší šanci zasáhnout a zranit Vesmírné mariňáky Chaosu a je o něco odolnější. Může k němu být přidělen Drop Pod.

Techmarine (n/a) - Opravář a polní technik. Je vybaven mechanickou paží. Místo ní může být vybaven postrojem Servo-harness, který mu poskytne dvě silné mechanické paže a dvě přídavné střelné zbraně. Může být též vybaven motocyklem. Za každou HQ jednotku může armáda obsahovat jednoho Techmarina.

Servitors (n/a), 1-5 – Skupinka pomocných kyborgů, která se hodí jako doprovod pro Techmarina. Za každého Techmarina může armáda obsahovat jeden tento oddíl.

Command Squad (n/a), 5 - Doprovodný oddíl pro velitele. Může obsahovat též polního lékaře, vlajkonoše a šermířského šampióna. Za každou HQ jednotku může armáda obsahovat jeden tento oddíl. Může k nim být přidělen transportér Rhino, Razorback nebo Drop Pod.

Ravenwing Command Squad (n/a), 3 - Doprovodný oddíl motocyklů. Může obsahovat též polního lékaře, vlajkonoše a šermířského šampióna. Umí uniknout z boje zblízka a může být nasazen jako předsunutý průzkum. Za každou HQ jednotku na motocyklu může armáda obsahovat jeden tento oddíl.

Deathwing Command Squad (n/a), 5 - Doprovodný oddíl mariňáků oblečených v brnění Terminátor. Může obsahovat též polního lékaře, vlajkonoše a šermířského šampióna. Jeden voják může vystřelit na jiný cíl, než zbytek oddílu. Když jsou v Deep Strike záloze, hráč může tajně určit, jestli dorazí v prvním nebo v druhém kole – není třeba žádný hod. Když pak dorazí, mohou až do konce kola střílet mnohem efektivněji. Za každou HQ jednotku oblečenou v brnění Terminátor může armáda obsahovat jeden tento oddíl. Může k němu být přidělen kterýkoliv typ Land Raidera. Je členem Inner Circle.

Rhino (n/a) - Obrněný transportér s kapacitou 10 vojáků. Nemůže převážet vojáky v brnění Terminátor.

Razorback (n/a) - Obrněný transportér s kapacitou jen 6 vojáků, ale má silnější výzbroj. Nemůže převážet vojáky v brnění Terminátor.

Drop Pod (n/a) - Výsadková kapsle s kapacitou 10 vojáků nebo jeden Dreadnought. Jakmile dosedne, je už nehybná. Je ozbrojená, takže může alespoň poskytovat palebnou podporu.

Company Master (HQ) - Kapitán kompanie. Má na výběr z velkého množství různých zbraní a zvláštního vybavení. Může být oblečen v brnění Terminátor, které mu zvyšuje odolnost a dovoluje používat mocnější zbraně. Nebo může být vybaven tryskovým batohem. Pokud má brnění Terminátor a je v Deep Strike záloze, hráč může tajně určit, jestli dorazí v prvním nebo v druhém kole – není třeba žádný hod. Když pak dorazí, může až do konce kola střílet mnohem efektivněji. Je členem Inner Circle.

Chaplain (HQ) - Kněz vyzbrojený silnou zbraní na boj zblízka. Necítí strach a má vyšší šanci zasáhnout v prvním kole boje zblízka. Může být vybaven tryskovým batohem či motocyklem.

Interrogator-Chaplain (HQ) - Výše postavený Chaplain. Necítí strach a má vyšší šanci zasáhnout v prvním kole boje zblízka. Může být oblečen v brnění Terminátor, které mu zvyšuje odolnost a dovoluje používat mocnější zbraně. Nebo může být vybaven tryskovým batohem či motocyklem. Pokud má brnění Terminátor a je v Deep Strike záloze, hráč může tajně určit, jestli dorazí v prvním nebo v druhém kole – není třeba žádný hod. Když pak dorazí, může až do konce kola střílet mnohem efektivněji. Je členem Inner Circle.

Librarian (HQ) – Psyker Mastery Level 1, ovládá psychické síly Divination, Pyromancy, Telepathy a Telekinesis. Mastery Level může být zvýšen na 2. Je vybaven Force zbraní a zařízením Psychic Hood, které mu pomáhá odolávat nepřátelským psychickým silám. Může být oblečen v brnění Terminátor, které mu zvyšuje odolnost a dovoluje používat mocnější zbraně. Nebo může být vybaven tryskovým batohem či motocyklem. Pokud má brnění Terminátor a je v Deep Strike záloze, hráč může tajně určit, jestli dorazí v prvním nebo v druhém kole – není třeba žádný hod. Když pak dorazí, může až do konce kola střílet mnohem efektivněji. Je členem Inner Circle.

Hrdinové:

Azrael (HQ) – Vůdce kapituly Dark Angels. Má vysoký Invulnerable Save, který poskytne i oddílu, ke kterému se připojí. Dokáže ignorovat zranění. Dokud je naživu, všem vojákům v armádě dovoluje používat jeho hodnotu Leadership. Dovoluje nasadit oddíly Ravenwing Attack Squadron a Deathwing Terminator Squad jako Troops. Je členem Inner Circle.

Ezekiel (HQ) – Hlavní Librarian kapituly Dark Angels. Psyker Mastery Level 3, ovládá psychické síly Divination, Pyromancy, Telepathy a Telekinesis. Ovládá též speciální kouzlo, které nepřítele zraní a za každé zranění mu sníží Weapon Skill, Ballistic Skill, Initiative a Leadership o 3. Je vybaven Force zbraní a zařízením Psychic Hood, které mu pomáhá odolávat nepřátelským psychickým silám. Všem přátelským vojákům v okolí zvyšuje Weapon Skill. Je členem Inner Circle.

Asmodai (HQ) – Hlavní Chaplain kapituly Dark Angels. Necítí strach a má vyšší šanci zasáhnout v prvním kole boje zblízka. U nepřátel vyvolává strach. Je vyzbrojen silnou zbraní na boj zblízka. Má ještě jednu chladnou zbraň, která je sice velmi slabá, ale pokud nepřítele zraní, způsobí mu okamžitou smrt. Je členem Inner Circle.

Belial (HQ) – Vůdce kompanie Deathwing. Je oblečený v brnění Terminátor a vyzbrojen storm bolterem a ničivým mečem. Tyto zbraně však může vyměnit za kladivo a štít nebo za dva pařáty. Když je v Deep Strike záloze, hráč může tajně určit, jestli dorazí v prvním nebo v druhém kole – není třeba žádný hod. Když pak dorazí, může až do konce kola střílet mnohem efektivněji. On ani jednotka z Inner Circle, ke které je připojen, se během výsadku neodchýlí. Dovoluje nasadit oddíly Deathwing Terminator Squad jako Troops. Je členem Inner Circle.

Sammael (HQ) – Vůdce kompanie Ravenwing. Má vysoký Invulnerable Save a nejde zabít automaticky. Může být nasazen buď jako jezdec na vznášedlovém motocyklu nebo jako člen posádky Sableclaw, vylepšeného vznášedla Land Speeder. Motocykl je vyzbrojen dvojitým storm bolterem a plazmovým kanonem, Sammael má k tomu navíc ještě ničivý meč. Sableclaw má dvojitý těžký bolter a dvojitý rotační autokanon. Dovoluje nasadit oddíly Ravenwing Attack Squadron jako Troops. Je členem Inner Circle.


Úvod | Projekt Void © 2009-2024
Původní texty a zdrojový kód nesmí být bez souhlasu šířeny. Stránky založeny na redakčním systému FoxAxe
Web tip: Anime, filmy, hry; Postavy, osobnosti; Mutant Chronicles

Načtení stránky trvalo 0.0109 vteřin