Do hlubin mozku

1.6.23 - Gediman - Komentáře (0)
Této hry se zúčastnil Lord Eliphas, OnGe a Zmok. Hráči měli stejné postavy, jako v minulé misi: tedy Lord Eliphas hrál za kmuddského střelce Garadoxe a jeho služebnici, dulkunkaimskou lékařku Kabiru, OnGe hrál za Parazitního qrie Zoltana, médium, a Zmok hrál za ixwijského psionika Ixtliho.
Zápletka
Rok: 13-684 (57 dní po misi „Pod rudým sluncem“)

Ixwijský rod Arcion se opět obrátil na trojici žoldnéřů, která mu pomohla posledně: Garadoxe, Zoltana a Ixtliho. Představitel rodu vysvětlil, že na Jupiter-mozku u planety Herigus Beta byla vybudována výzkumná základna, jejímž úkolem je studovat data této megastruktury. Loď zkorumpovaných xuharktolů byla prozkoumána a zničena, nepředstavujte tedy už žádné riziko.

Jupiter-mozek je však hlídán obrannými roboty. To dosti komplikuje průzkum. Vědcům se podařilo lokalizovat dva terminály, jeden slouží na ovládání systémů Jupiter-mozku, ten druhý poskytuje přístup k jeho databázím. Žoldnéři se musí probojovat přes roboty a do ovládacího terminálu připojit speciální počítač. Ten bude analyzovat systém a pomůže nad ním tak získat kontrolu. Z databázového terminálu musí žoldnéři stáhnout všechna přístupná data do druhého počítače, se kterým se musí vrátit do základny.

Problémem je, že o Jupiter-mozku se dozvěděla nejmocnější Černá říše lidí, Truenormal Black, která podle špionů již vyslala malou údernou jednotku. Podle výpočtů dorazí k megastruktuře za pár hodin po příletu žoldnéřů. Rod Arcion aktuálně nemá možnost vyslat vlastní bojové síly ani Jupiter-mozek jakkoliv bránit před profesionálními vojáky. V základně se nacházejí pouze vědci, kteří mají jen malé množství zbraní pro vlastní sebeobranu a jen základní výcvik. Zoltan, Ixtli, Garadox a jeho služebnice Kabira tedy neplýtvali časem a nastoupili do lodě, kterou pro ně Ixwijové poslali.

Mise
Cesta opět trvala 13 dní. Loď přistála přímo do výzkumné základny. Povrch Jupiter-mozku neměl dýchatelnou atmosféru a stejná situace byla i v jeho nitru. Očividně stavitelé nepočítali s tím, že tu bude někdo pobývat, nebo zdejší atmosféra pro ně dýchatelná byla. Žoldnéři tedy vyfasovali dýchací masky s lahvemi se vzduchem na 5 hodin. Kabira si vzala na starost oba počítače. Velitel základny žoldnéřům sdělil, že v nitru megastruktury zůstal jeden vědecký tým, který je obklíčený roboty. Zatím se stále brání, ale vydrží už jen maximálně hodinu. Bylo by vhodné tým zachránit, aby výzkum nebyl nijak více komplikován.

Žoldnéři se rozhodli, že se vydají vědce zachránit. Vstoupili do brány vedoucí do nitra Jupiter-mozku a postupovali chodbami podle mapy, kterou dostali od velitele. Ixtli se rozhodl, že si pomocí psionické síly vyléčí psychický otřes, což byl vedlejší efekt ixwijské absolutní paměti. Zoltan ho inspiroval, aby seslání síly mělo co nejlepší šanci na úspěch. Povedlo se a Ixtli se cítil mnohem lépe. Zatímco toto dělali, všiml si jich jeden robot a zaútočil na ně. Zoltan však pohotově provedl seanci a robota zničil mocí svého Malefaktora Delta-avaritia.

Postupovali dál, až uslyšeli zvuky střelby. Přidali do kroku, až dorazili na křižovatku chodeb. Uprostřed byl tým vědců, který se kryl za vzpěrami a potrubím. Střílel po robotech, ale nebyl v tom moc dobrý. Roboti útočili ze všech stran, byli vyzbrojeni puškami vrhajícími neutronové paprsky. Jeden z robotů si všiml žoldnéřů a začal střílet po Garadoxovi. Neutronový paprsek snadno pronikl brněním, ale Garadox jeho zásah ustál. Ixtli seslal chronokinetické zpomalení, díky čemuž mohli žoldnéři jednat rychleji. Garadox vyrazil kupředu, Kabira se zatím schovala. Zoltan vyvolal Maleservuse, extradimenzní bytost Malefactoria, a přikázal mu, aby na roboty zaútočil zblízka. Ixtli zatím přiběhl k vědcům a seslal multi-psionický štít, kterým chránil sebe i je. Garadox po robotech střílel kumulativní granáty a několik cílů zničil. Dalšího robota zničil Ixtli elektromagnetokinetickou vlnou. Když se Garadox dostal blíž, tasil své dvě korozipistole a vrhal na roboty proudy žíraviny. Ovšem povedlo se mu poničit hlavně zbroj Maleservuse, který dostal zásah také. Ixtli nakonec seslal technopatické zmatení a donutil roboty myslet si, že není jejich nepřítel. Přikázal jim, aby přestali bojovat, a roboti poslechli. Pak jim přikázal deaktivovat bezdrátové napojení na Jupiter-mozek. Chtěl tak zabránit tomu, aby od něj dostali nové rozkazy. Zdálo se, že to funguje.

Z týmu přežilo už jen osm vědců, ostatní byli mrtví. Munice jim už téměř došla. Žoldnéři je tedy evakuovali ven, do základny. Ixtli robotům přikázal, aby ho následovali. Žoldnéři přenechali roboty vědcům a nechali si doplnit vzduch do lahví. V tu chvíli se stalo něco neočekávaného – jeden ze zachráněných vědců náhle na žoldnéře zaútočil holýma rukama. Jeho útok byl prudký, ale zcela bez emocí. Ixtli rychle vytvořil jeden prostorový portál pod jeho nohama a druhý přímo na stropě nad ním. Vědec začal padat neustále dolů a byl tak chycen. Když se všichni vzpamatovali, Garadox vědce trefil granátometem a okamžitě ho zabil. Ostatní vědci prozkoumali jeho tělo a hned jim bylo jasné, že se jejich kolega proměnil v zombie. Mnoho času totiž trávil na palubě xuharktolské lodi – víc než všichni ostatní. Zjevně zkoumal předměty či data, které tam zanechal nemrtvý koruptor, což mu začalo způsobovat pomalou korupci. Nakonec ji propadl zcela. Garadox tedy mrtvolu rozložil žíravinou ze svých pistolí, aby se korupce nešířila dál.

Zatímco žoldnéři čekali na přílet lodi Černé říše, Zoltan provedl seanci, ve které promlouval s jakýmsi mrtvým, aby se od něj dozvěděl, jak získat bohatství. Mrtvý sdělil, že celá tato megastruktura je plná technologických pokladů – stačí sebrat prakticky cokoliv. Za půl hodiny senzory ohlásily, že se na orbitě Jupiter-mozku objevila malá vojenská loď. Začala se přibližovat, žoldnéři se připravili na boj. Loď Černé říše přistála poblíž brány a z jejích útrob vystoupil desetičlenný oddíl kyborgů fyzilírů vedený elitním důstojníkem. Oddíl se nezabýval výzkumnou stanicí Ixwijů, nepovažoval ji zřejmě za hrozbu. Žoldnéři čekali, až vojáci zaběhnou do brány.

Zoltan vyvolal dalšího Maleservuse a poručil mu, aby bránu hlídal. Jakmile se vojáci vrátí, měl je napadnout. Žoldnéři šli zatím udělat něco jiného – obsadit loď. Loď měla vysunutou rampu, kterou hlídala dvojice kyborgů. Žoldnéři na ně zaútočili. Garadox jednoho zastřelil granátometem, Zoltan se na druhého vrhnul palcátem, ale kyborg se bránil nožem. Ixtli kyborgovi pomocí psionické síly zmátl mysl, takže si myslel, že je jeho nadřízený. Poručil mu odhodit zbraně a zbroj a opustit palubu. Kyborg to udělal a odešel pryč od lodi.

Žoldnéři rychle vběhli do lodi. Z ovládacího terminálu bylo jasné, že loď má palubní počítač s umělou inteligencí. Ixtli na něj seslal technopatické zmatení – a úspěšně. Počítač ho nyní považoval za svého oprávněného uživatele. Ixtli mu přikázal, aby předvolal kapitána lodi. Počítač to udělal. Kapitán dorazil za chvíli a chtěl vědět, co se děje. Zoltan však provedl seanci a posílil jeho hamižnost. Následně mu sdělil, že tam venku je obrovské bohatství, stačí ho jen sebrat. Může ho velmi draze prodat. A když k jeho sbírání použije i celou posádku lodi, bude ještě bohatší. Kapitán byl nyní posedlý bohatstvím, a tak se nechal přemluvit. Svolal posádku a přikázal ji, aby šla ven a shromažďovala všechny možné technologické artefakty. Sám šel také, aby na ni dohlížel.

Žoldnéři prozkoumali loď. Nikdo tu nezbyl. Ixtli poručil počítači, aby přerušil spojení s okolím. Nechtěl riskovat, že zmatení počítače někdo vyruší. Kabira, která byla nejchytřejší z týmu, pak přišla k terminálu a začala počítač nastavovat tak, aby plnil jejich rozkazy dlouhodobě. Žoldnéři sledovali okolí lodě. Kapitán s posádkou nebyli nikde poblíž. Z brány však zanedlouho vyšli fyzilíři, kteří byli ihned napadeni čekajícím Maleservusem. Došlo mezi nimi k boji. Garadox si vzal na starost pilotování a s lodí vzlétl několik desítek metrů nad povrch. Ostatní žoldnéři se posadili ke zbraňovým terminálům. Spustili palbu z dělostřeleckých plazmových kanonů. Celý oddíl fyzilírů byl rychle a snadno rozstřílen, Maleservus se poté rozplynul.

Žoldnéři s lodí přistáli přímo v ixwijské základně. Řekli vědcům, že k základně nejspíš dorazí posádka lodi, jakmile ji bude docházet vzduch, a že není ozbrojená, takže ji budou moci snadno porazit a případně zajmout. Pak se vydali zpět do hlubin Jupiter-mozku, aby splnili zbytek úkolů. Cestou nacházeli spoustu rozbitých robotů – oddíl fyzilírů je během svého útoku postřílel. Dorazili k databázovému terminálu, Kabira do něj zapojila počítač a stáhla všechna dostupná data, která se do paměti vešla. Žoldnéři zavolali vědcům, že úspěšně získali data. Pak se vydali k druhému terminálu, aby do něj zapojili analytický počítač. Kabira se o to postarala.

Jakmile to ale udělala, náhle se v chodbě silně zablesklo. Na místo se teleportoval Technotron, ultimátní služebník Černých říší. Sdělil, že je tady, aby získal Jupiter-mozek pro Černé říše a zničil všechny, kteří tomu budou bránit. V jedné ruce měl metameč a v druhé držel metaštít. Ixtli raději psionickou sílou zpomalil tok času, aby proti němu měli žoldnéři větší šanci. Garadox okamžitě zahájil střelbu, aby upoutal Technotronovu pozornost. Zároveň se od něj snažil ustupovat. Věděl, že kdyby ho zasáhl jeho metameč, byl by s ním rychlý konec. Zoltan provedl seanci a přivolal na Technotrona trest svého Malefaktora – vypustil na něj proud ektoplazmy, který ho poškodil. Technotron byl ale stále bojeschopný a chystal se na něj zaútočit. Zoltan tedy rychle provedl seanci znovu a proud ektoplazmy tentokrát protivníka zničil. Jeho zbytky se teleportovaly pryč.

Žoldnéři se vrátili do základny a odevzdali počítač s daty. Dostali slíbenou odměnu, i za záchranu vědců. Pak nastoupili do své nově získané lodi a odletěli pryč.

Shrnutí
Hra trvala necelé 3 hodiny, mise trvala přibližně 9 hodin (plus 26 dní cesta). Zmok vyzkoušel nové psionické síly z dodatečné příručky Nespoutaná magie. Zajímavý byl nápad získat nepřátelskou loď prakticky bez boje, pomocí seance a psioniky. Technotron byl finální Boss, ale žoldnéři ho nakonec porazili poměrně rychle.


Úvod | Projekt Void © 2009-2024
Původní texty a zdrojový kód nesmí být bez souhlasu šířeny. Stránky založeny na redakčním systému FoxAxe
Web tip: Anime, filmy, hry; Postavy, osobnosti; Mutant Chronicles

Načtení stránky trvalo 0.0104 vteřin