Operace Shadowgrey

10.6.13 - Gediman - Komentáře (0)
Zápis ze sobotního otevřeného hraní v prodejně Mephit. Hry se zúčastnili tři hráči. Morech11 si vybral infiltrátora, Pepa zvolil postavu střelce a Lord Eliphas se rozhodl pro technika.
Zápletka
Planeta Lakrynt IV (TemUni+), Soustava Lakrynt, Sub-sektor Tragan, Sektor Nimashi
Rok: 13-668

Na planetě byla zjištěna přítomnost lidí Černé říše Duskblack a Bílé říše Dawnwhite, kteří tu však nejsou kvůli vzájemnému boji, což je neobvyklé. Tyto dvě frakce se totiž za normálních okolností nesnáší. Podle rozvědky tu společně pracují na velkém projektu, který by mohl uškodit nejen Shadowgrey, ale i všem ostatním Šedým říším. Je nutné na planetu vtrhnout a projekt překazit. Pokud to bude možné, žoldnéři mohou unést vůdce projektu za obě frakce a ukrást všechnu jejich dokumentaci. Shadowgrey by tak získala mnoho cenných informací. Planeta Lakrynt IV je neobydlená, projekt probíhá ve velké laboratoři a dvou stanicích, jejichž ostrahu zajišťují ozbrojené síly. Žoldnéři budu k planetě přepraveni nenápadným civilním křižníkem, výsadek do oblasti zajistí malý přepravní člun. Jakmile bude mise splněna, člun je vyzvedne na dohodnutých souřadnicích. Aby se mohli lépe vypořádat s odporem, budou mít žoldnéři k dispozici jeden střední tank.

Primární cíl: sabotovat projekt (20.000)
Sekundární cíl: unést hlavního vědce říše Duskblack (10.000)
Sekundární cíl: unést hlavního mudrce říše Dawnwhite (10.000)
Sekundární cíl: ukrást data říše Duskblack týkající se projektu (5.000)
Sekundární cíl: ukrást data říše Dawnwhite týkající se projektu (5.000)mapaMise
Shadowgrey pro tuto operaci sehnala trojici žoldnéřů přímo ze svých vlastních řad – infiltrátora Butche, střelce Mitche Huntera a technika Haralda. Potřebuje se totiž stoprocentně spolehnout, že akce bude vykonána bez komplikací. Po příletu k planetě si žoldnéři sami vybrali místo k výsadku – mezi stromy, kde to nebude tak nápadné. Jejich tank byl vyzbrojen dělostřeleckým kanonem a rotačním kanonem na věži a laserovým kanonem na přídi. Nastoupili do něj a odjeli až na okraj stromového porostu, nedaleko stanice 2. Průzkum zjistil, že tato stanice patří Dawnwhite. Tank tady žoldnéři zanechali a dál pokračovali pěšky rychlým tempem; příjezd tanku přímo před vchod by vzbudil pozornost.

Vchod do stanice byl tvořen obyčejnými kovovými dveřmi na zámek. Butch prohlédl skrz zdi svýma rentgenovýma očima, aby zjistil, jestli je někdo uvnitř. V nejbližších místnostech nikdo nebyl, byly to jen nějaké sklady. Harald dveře otevřel autogenem. Žoldnéři se pak rychle schovali do jednoho ze skladišť a zde si krátce odpočinuli. Z hloubi stanice zatím slyšeli kroky ozbrojeného bojovníka a hlasy několika lidí. Butch se převlékl za místního mudrce a šel na výzvědy.

Narazil na rytíře, který tu hlídal. Zeptal se ho, kde je Hlavní mudrc. Když Butch odpověď dostal, nic netušícího rytíře zákeřně napadl svoji tonfou. Snažil se ho omráčit, ale nepodařilo se to. Rytíř se začal bránit. Do boje se tedy rychle zapojili i Harald a Hunter. Hunter vytasil své dvě laserové pistole a rytíře snadno zastřelil. Jeho mrtvolu schovali do skladiště.

Butch se vydal do oné komnaty, kde skutečně Hlavní mudrc byl – i se svým osobním strážcem, éterickým bojovníkem. Butch ho požádal, jestli by s ním nemohl jít do skladiště. Prý nutně potřebuje jeho pomoc. Mudrc souhlasil a šel tam, éterický bojovník ho následoval. Snadno tak padl do léčky. Zbylí dva žoldnéři tu totiž mezitím čekali, Harald sem dokonce postavil svůj těžký automatický palpost s granátometem. Éterik byl rychle zabit sotva vstoupil do dveří a zmatený mudrc zajat a vyslýchán. Prozradil, že Hlavní vědec Duskblack se právě teď nachází ve stanici 1. Žoldnéřům dal také přístupový talisman, kterým mohou snadno proniknout do různých částí laboratoře. Mudrc byl pak rychle a nenápadně odveden ze stanice zpět k tanku. Byl připoután k sedadlu normálně určenému pro tankového velitele, což bylo jediné volné místo.

Zde se žoldnéři mudrce ještě zeptali na data o projektu. Mudrc jim sdělil, že data jsou v jeho komnatě, uložené v mystických krystalech. Hunter a Harald se rozhodli, že pojedou s tankem dál k laboratoři (a budou hlídat mudrce), zatímco Butch půjde pěšky zpět do stanice. Butch vstoupil opět stejnými dveřmi. Tentokrát tu však byla skupina rytířů a éteriků, kteří objevili mrtvé tělo jejich kolegy a zbytky éterika. Snažili se najít Hlavního mudrce a přesvědčit se, jestli je v pořádku, ale marně. Butche si všimli, ale jeho převlek naštěstí neprokoukli. Pověřili ho, aby šel do komnat a podíval se, jestli tam náhodou mudrc není. Butch na nic nečekal a běžel tam. Dveře byly od minula zamčené a tak je vypáčil a vnikl dovnitř. Data nemusel hledat dlouho – zářící krystaly ležely v otevřené truhlici. Rychle je tedy vzal a vydal se k nejbližšímu východu, odkud pokračoval na místo setkání s tankem. Jeho špionážní vysílačka zachytila komunikaci mezi stanicí 2 a laboratoří. Stanice se ptala, jestli se náhodou Hlavní mudrc nevrátil do laboratoře, ale když se dozvěděla, že ne, nařídila vyhlásit pohotovost a prohledávat okolí.

Tank se vydal rovnou k jedné z bran do laboratoře. Nyní už nebylo třeba se nějak maskovat. Snažil se bránu rozstřílet kanonem, ale minul. Brána se však otevřela sama a z ní vyběhl oddíl rytířů a bitevních kyborgů. Ihned spustili palbu, ale jejich zbraně byly příliš slabé. Tank opětoval palbu ze všech svých zbraní, ale mystické talismany rytířů a hi-tech implantáty kyborgů dokázaly většinu zásahů snadno eliminovat. Hunter, který byl řidičem, se rozhodl, že přejede všechny, kteří mu budou stát v cestě. Rozdrtil tak několik rytířů, ale další stačili uhnout. Tankem tedy zacouval, aby ještě nějaké přejel, ale marně. Pokračoval tedy dál, hlouběji do komplexu. Zbylí rytíři a kyborgové se stáhli, protože věděli, že tento boj je marný.

Tank se dostal až do centra laboratoře, kde byla obrovská kobka s velkými pancéřovanými vraty. Hlídali je však jen dva éterikové. Tank je snadno rozstřílel – jednoho laserovým a druhého rotačním kanonem. Spustil se alarm. Bylo jen otázkou času, kdy přiběhnou posily. Žoldnéři namířili dělostřelecký kanon na vrata, ale výstřel se nedostavil. Zbraň se zasekla. Prorazit je tankem bylo riskantní, vypadaly příliš masivně. Pak si ale uvědomili, že mají přístupový talisman. Použili ho – a vrata se otevřela. Uvnitř kobky bylo obrovské zařízení zjevně kombinující pokročilou technologii s magickými prvky. Vydávalo pronikavou záři a energetické výboje. Hunter se snažil zařízení zničit raketometem, ale minul. Raketa poškodila zeď. Další střelbu vzdal. Harald tedy položil své demoliční nálože.

Tým se pak v tanku vydal směrem ke stanici 1. Když byl dostatečně daleko, Harald nálože dálkově odpálil. Kobka popraskala a rozletěla se na kusy. Z trosek šlehaly výboje a celým komplexem se přehnala vlna jakési energie. Všude teď pobíhali panikařící mudrcové a vědci, na boj s tankem teď nikdo neměl čas.

Když se tým dostal k bráně vedoucí ven z komplexu, na obloze se ukázala jasná exploze, následovaná padajícími hořícími troskami. Mezi nimi byl i jeden záchranný modul, který dopadl do stromového porostu na jihu. Harald se snažil kontaktovat křižník, ale marně. Bylo jasné, že ty trosky jsou jeho. Tank se tedy rychle vydal přímo k místu dopadu modulu. Z modulu vylezla skupinka asi deseti lidí, mezi nimi byl i kapitán a pilot. Kapitán řekl, že planeta je obklíčena dvěma obrovskými flotilami Černého Jinu a Bílého Jangu. Vysvětlil, že Černý Jin jsou vzbouření roboti posedlí zničením Černých říší a Bílý Jang zase vzbouření golemové odhodlaní zničit všechny Bílé říše. Spolupracující Černá a Bílá říše tedy na tuto planetu přilákaly obě síly. Právě loď Černého Jinu zničila jejich křižník. Pokud se odtud chtějí dostat co nejdřív, budou muset ukrást jednu ze dvou lodí, kterou tu vědci a mudrcové mají.

Žoldnéři se rozhodli, že pojedou k bližšímu hangáru 1, ve kterém je loď Duskblack. Všichni se tedy rychle vydali na cestu, zatímco Černý Jin i Bílý Jang začaly provádět výsadek svých jednotek. Hangár byl v podzemí, na povrchu se nacházela jen kontrolní stanice s vchodem a obrovská vrata. Stanici hlídal jeden bojový klon, který byl rychle zabit. Žoldnéři zajeli s tankem na nákladní výtah a sjeli do podzemí. Kapitán s posádkou se mezitím zmocnili korvety – naštěstí na palubě nikdo nebyl. Když se všichni dostali na palubu, vrata se otevřela a korveta vyletěla ven. Průzkum jejích systémů odhalil, že je vybavena generátorem štítu, teleportérem a poměrně silnou výzbrojí.

Žoldnéři však chtěli dokončit i vedlejší úkol. Proto přemluvili kapitána, aby odletěl nad stanici 1 patřící vědcům z Duskblack a teleportoval je na její střechu. Žoldnéři výtahem sjeli do přízemí, kde se podle mapy nacházela ubikace Hlavního vědce. V celé stanici byl vyhlášen poplach kvůli invazi nepřátelských sil, takže jim nikdo nestál v cestě. Butch, převlečený za jednoho z vědců, vstoupil do ubikace. Hlavní vědec akorát stáhl všechna data o projektu do přenosného počítače a i se svým bodyguardem, bojovým klonem, se chystal k evakuaci. Butch mu sdělil, že loď je připravena k odletu, čeká se jen na něj.

Žoldnéři i s Hlavním vědcem se teleportovali zpět na palubu – bodyguarda tu však záměrně zanechali. Na lodi byl pak překvapený Hlavní vědec zpacifikován a jeho počítač zabaven. Korveta urychleně opustila planetu. Kapitán však sdělil, že posádka má problém s ovládáním FTL pohonu. Dost dobře nezná pokročilé systémy Černých říší. Korveta tedy nemohla uniknout, což byl problém. A proletět přes flotilu Černého Jinu, která jí stála v cestě, bylo nemožné. Jedna z lodí Černého Jinu, fregata, se navíc začala nebezpečně přibližovat.mapaHlavní vědec nabídl svoji pomoc s FTL pohonem. Žoldnéři souhlasili, neměli teď jinou možnost. Vědec odběhl do strojovny a dal se do práce. Fregata Jinu mezitím spustila palbu. Korveta odpověděla, i když některá její torpéda minula a pár torpédometů se zaseklo. Ochranný štít vykrýval většinu zásahů. V okamžiku, kdy Hlavní vědec konečně ohlásil, že FTL je v provozu, jedno z nepřátelských torpéd prorazilo štítem. Jeho kumulativní hlavice probila pancéřování trupu a způsobila masivní poškození přídě. Další zásah už loď nemohla přežít. Kapitán rychle aktivoval FTL a korveta zmizela ze soustavy.

Flotila Černého Jinu ji naštěstí nepronásledovala, byla zaměstnána vyhlazováním základny Duskblack. Korveta tedy zadala souřadnice pro další skok, tentokrát k centrální planetě Shadowgrey. Zde žoldnéři předali zajatce i jejich data a vyzvedli si odměnu.

Shrnutí
Mise trvala přibližně 3 hodiny 37 minut. Hra zabrala přibližně 3 hodiny. Mise probíhala relativně hladce. Infiltrátor pěkně využíval svoji schopnost Převleky – vyhnul se tak spoustě problémů. Několikrát se snažil použít i schopnost Vražda, ale bohužel ani jednou se mu to nepovedlo. Technik často využíval svůj automatický palpost a jednou opravil rozbitou zbraň na tanku. Pak se ale rozbila znovu a tentokrát oprava selhala na celé čáře: padla Smůla a kanon již nebylo možné zprovoznit. Co se týče bojů, postavy neutrpěly ani jedno zranění, i když jejich pancéřování nebylo nejvyšší. Je ale fakt, že v nejtužším boji byly schované uvnitř tanku. Tank za celou dobu utrpěl jen jedno malé poškození, zbytek vykrylo jeho pancéřování. Opět se ukázalo, že elitní protivníci s poměrně vysokým Armorem a schopností v pořádku přežít případná zranění (Rytíři a Kyborgové) jsou obtížní protivníci, kteří pro postavy představují velké nebezpečí.


Úvod | Projekt Void © 2009-2024
Původní texty a zdrojový kód nesmí být bez souhlasu šířeny. Stránky založeny na redakčním systému FoxAxe
Web tip: Anime, filmy, hry; Postavy, osobnosti; Mutant Chronicles

Načtení stránky trvalo 0.0114 vteřin