Pod rudým sluncem

6.11.22 - Gediman - Komentáře (1)
Této hry se zúčastnil Lord Eliphas, OnGe a Zmok. Lord Eliphas hrál za kmuddského střelce Garadoxe a jeho služebnici, dulkunkaimskou lékařku Kabiru. OnGe hrál za Parazitního qrie Zoltana, médium. Zmok hrál za ixwijského psionika Ixtliho.
Zápletka
Rok: 13-684 (151 dní po misi „Záhadná zmizení“)

Ixwijský rod Arcion ztratil kontakt s výzkumnou základnou na planetě Herigus Beta. Pro případ, že by šlo o něco vážného, si najal trojici žoldnéřů, aby situaci prošetřila. Prvním žoldnéřem byl Garadox, kmuddský střelec, který si s sebou vzal svoji oblíbenou služebnici Kabiru, dulkunkaimskou lékařku. Druhým žoldnéřem byl Parazitní qri Zoltan, médium Malefaktora Delta-avaritia. Třetím byl ixwij Ixtli, psionik. Jejich úkolem bylo zjistit důvod, proč bylo spojení přerušeno, a případně ho také obnovit. Dále také měli zachránit data a biologické vzorky, které tam pravděpodobně už nejsou v bezpečí. V tomto jim bude asistovat deset ixwijských agentů-vyšetřovatelů. Neměli ale žádný bojový výcvik, takže by je žoldnéři měli chránit. Tým k planetě odvezla vesmírná loď bezpečnostních sil.

Mise
Během cesty zůstával Garadox s Kabirou v kajutě, stranou od ostatních. Ixtli se střídavě seznamoval s posádkou a meditoval. Zoltan se snažil něco ukrást. Prohledával skladiště a našel důležitě vypadající datový disk. Sebral ho tedy, aby ho mohl později prodat. Po 13 dnech letu loď dorazila k planetě Herigus Beta, která se nacházela v soustavě červeného trpaslíka. Už na první pohled bylo jasné, že v atmosféře planety probíhá nějaká zvláštní bouře. Loď se pokusila kontaktovat základnu, ale nikdo se neozýval. Senzory nedokázaly skrz bouři proniknout.

Žoldnéři a agenti nastoupili do výsadkového člunu, který s nimi odletěl na povrch. Ixtli, který byl expertem na Světlou psioniku, se snažil odhalit, jestli bouře není psionického původu. Nebyla, alespoň jak mohl podle svých znalostí odhadnout. Použil tedy psionickou sílu retrokognice, aby se podíval do deset dní vzdálené minulosti a prozkoumal průběh bouře. Viděl ale, že bouře se nijak nezměnila, její intenzita byla pořád stejná.

Člun přistál. Pilot oznámil, že planeta má poměrně vysokou gravitaci. Žoldnéři i agenti vystoupili ven, pilot jim oznámil, že tu na ně bude čekat. Krajina byla osvětlena rudým světlem hvězdy, rostliny byly tomuto přizpůsobeny – byly téměř černé a kvůli gravitaci byly nízké a robustní. Půl kilometru od místa přistání se nacházela základna. Kabira, která byla vybavena radiostanicí, tam zavolala. Nikdo se ale neozýval. Ixtli vytáhl dalekohled a prohlédl ji. Všiml si rozbitých oken a škrábanců na dveřích, které tam zanechal nějaký tvor.

Žoldnéři se zeptali agentů, jestli tu nežijí nějaká zvířata. Ti ale neměli žádné bližší informace. Ixtli tedy znovu použil retrokognici a podíval se do deset dní staré minulosti. Základna byla poškozená už tehdy. Viděl, že v okolí se pohyboval xenohmyzí silencehunter, velké dravé zvíře. Žoldnéři usoudili, že za poškození může tento tvor, a pokračovali k základně, připravení na jeho útok. Šli ve formaci, aby agenti byli chráněni uprostřed skupiny. Asi v polovině cesty na ně skutečně zaútočil silencehunter. Zoltan se snažil inspirovat své kolegy k lepšímu boji, ale nepomohlo to. Kabira se na příkaz Garadoxe schovala do keře. Silencehunter se vrhl na Garadoxe, protože ho považoval za nejlepší kořist. Ten po něm chtěl vystřelit z granátometu, ale zbraň se mu rozbila. Ixtli se snažil zvíře pomocí psionické síly uspat, ale odolalo tomu. Zoltan po něm začal střílet ze své automatické krystalové pušky, ale minul. Silencehunter útočil na Garadoxe svými ostrými drápy. Ixtli se znovu pokusil zvíře uspat a tentokrát úspěšně. Potom pro jistotu seslal chronokinetické zpomalení – okolní čas se zpomalil, žoldnéři mohli jednat rychleji. Garadox spící zvíře zabil adamantiovými drápy, které měl připnuté k zápěstí jedné ruky, a Ixtli do něj ještě kopnul. Žoldnéři pokračovali k základně.

Dveře byly zamčené. Střepy oken byly uvnitř budovy, což znamenalo, že někdo pronikl zvenku dovnitř. Garadox však dveře snadno vyrazil. Žoldnéři vstoupili dovnitř jako první, agenti je následovali. Uvnitř základny byly regulátory, které snižovaly gravitaci na obvyklý standard. Interiér byl poničen, bylo zapnuté jen nouzové osvětlení. Žoldnéři našli mrtvolu ixwijského vědce, podle Kabiry byla jen pár dní stará. Agenti se porozhlíželi kolem. Zoltana napadlo pomocí seance vyhledat osoby, které právě zažívají lenost. Doufal, že tak najde alespoň někoho živého. Pomocí ouija-transmitéru otevřel interdimenzní portál a zahájil seanci. Na závěr do portálu vhodil svoji čutoru, jakožto oběť. Seance se ale nepovedla, dokonce Zoltana postihl hněv omnifaktora. Jeho synchronizace byla oslabena, což mu způsobilo psychickou újmu. Ale nevzdal to a zkusil to znovu. Provedl stejnou seanci, tentokrát obětoval přenosný počítač, který tu našel. Seance se povedla. Vycítil jednu línou osobu poblíž. Tým na to místo okamžitě vyrazil.

Chodby byly dostatečně velké, aby se do nich vešel kmudd. Cesta byla označena cedulemi. Podle nich žoldnéři viděli, kde se nachází mainframe a bio-laboratoř. Zoltan je ale zavedl do jedné menší laboratoře. Dveře byly zamčené. Zoltan zaťukal, ale nikdo neodpověděl. Sdělil, že jsou záchranný tým. Hlas na druhé straně mu odpověděl, že mu nevěří. Možná je prý jeden z útočníků. Ixtli na osobu seslal psionickou sílu, aby ji donutil dveře otevřít. Ale nepomohlo to. Tak zkusil normálně vyjednávat, což efekt mělo. Dveře se otevřely. Za nimi byl ixwijský vědec, který se ukrýval v této malé místnosti. Měl tu nějaké jídlo a improvizovanou postel. Byl tu zavřený prý již od toho útoku. Vysvětlil, že v noci před 15 dny k základně přiletěli xuharktolové, klasičtí protivníci ixwijů, a zaútočili na ni. Snadno pronikli dovnitř a začali masakrovat personál. Bylo ale zjevné, že to nejsou normální xuharktolové. Byli zkorumpovaní Temnotou – část z nich byli nemrtví, část vlkodlaci. Přeživší se snažili volat o pomoc, ale spojení už nešlo navázat. Služebníci Temnoty v základně pořád byli. Vědec je slyšel každý den a každou noc. Netušil, co chtějí. Vědec ale řekl, že odpovědi lze získat ve velitelství, které se nachází v nejvyšším patře.

Garadox varoval agenty, že tu není bezpečno. Mrtvolu, kterou našli ve vstupní hale, pro jistotu postříkal žíravým korozymem ze svých dvou korozipistolí. Mrtvola se rozložila a Temná ruka ji už nemohla nijak využít. Žoldnéři s sebou vzali jen jednoho agenta, ostatní zůstali v hale. Šli přímo do velitelství. Když se přiblížili, za zavřenými dveřmi slyšeli nějakou aktivitu – kroky a hlasy. Ixtli, který měl sluch posílený kybernetickými implantáty, slyšel, o čem si povídají. Jeden mluvil s někým přes vysílačku, něco o archeologickém nalezišti. Zoltan provedl seanci, aby mu snížil vůli. Povedlo se to. Ixtli pak pomocí telepatie mohl snadno přečíst jeho myšlenky. Dozvěděl se, že nedaleko je archeologické naleziště, u kterého je nějaký generátor. Jeho aktivace byla jedním z úkolů Temné ruky. Ixtli to pověděl agentovi, ale ten o tom nic nevěděl.

Ixtli tedy zase zpomalil čas a skrz zavřené dveře vytvořil prostorovou bránu. Garadox skrz ni hodil ruční kumulativní granát, který xuharktola-vlkodlaka stojícího u vysílačky roztrhal na kusy. Zoltan proskočil bránou, aby zaútočil na ostatní protivníky. Druhý xuharktol-vlkodlak však po něm vystřelil z pušky a zasadil mu těžké zranění. Zoltan padl na zem a nehýbal se. Ztrácel hodně krve a přestal dýchat. Garadox prošel bránou také a vrhl se na toho vlkodlaka svými adamantiovými drápy. Všiml si, že ve velitelství se nachází ještě xuharktol-zombie. Kabira vyběhla z brány a snažila se Zoltana oživit. Měla resuscitační soupravu, která ji v tom pomáhala. Přesto se ji to však nedařilo. Ixtli se rozhodl, že také vstoupí do boje. Pomocí psionické síly transmutace si posílil materiál svého lehkého energobrnění, takže bylo nyní mnohem odolnější. Pak se vrhl do boje zblízka se zombií – žádnou střelnou zbraň stejně neměl. Vlkodlak bojoval s Garadoxem, ale ten jeho útokům odolával. Ani zombii se nedařilo zranit Ixtliho.

Kabira zatím úspěšně oživila Zoltana a hned se schovala za počítačový terminál. Garadox konečně rozsekal vlkodlaka pomocí drápů a pak vrhl ruční granát po zombii – exploze ji roztrhala. Když bylo po všem, Kabira ošetřila ostatní Zoltanova zranění. Agent přisedl k počítači a prozkoumával data. Zjistil, že bouře je vytvářena oním generátorem. Je to nějaký druh technologického artefaktu neznámého původu, který tu vědci zkoumali. Bezpečnostní kamery odhalily, že v místnosti s mainframem je oddíl zombií a v bio-laboratoři je oddíl vlkodlaků. Hlídaly to. Bylo jasné, že bezpečnost dat i vzorků je skutečně silně narušena. Bude nutné je získat.

Tým se vydal nejdřív do bio-laboratoře. Ixtli opět zpomalil čas a posílil si brnění transmutací. Zoltan inspiroval kolegy k hrdinskému boji. Garadox vtrhl do laboratoře a vrhal na vlkodlaky proudy korozymu. Jejich brnění však látce odolávalo, a tak po nich hodil ještě ruční granát. Několik z nich roztrhal. Ixtli na protivníky pomocí pyrokineze vypouštěl plameny. Prvnímu proudu odolali, ale druhý proud je už spálil na popel. Když byla místnost zajištěna, tým přivolal ještě čtyři agenty, aby pomohli sebrat cenné biologické vzorky. Žoldnéři zatím odpočívali. Když byly vzorky sebrány, Zoltan prohledával laboratoř. Našel cenný vědecký skener, který si ponechal – hodlal ho prodat.

Tým pak šel do místnosti s mainframem. Ixtli opět zpomalil čas a Zoltan povzbudil ostatní. Agent zamkl dveře, aby se zombie nedostaly ven. Ixtli skrz dveře otevřel prostorovou bránu a Garadox skrz ni hodil dva ruční granáty. Část zombií byla roztrhána. Druhá část chtěla útočit, ale brána byla jednosměrná a dveře byly zamčené. Zoltan po nich střílel z pušky, krystaly některé z nich ještě rozsekaly. Zbylé zombie náhle přestaly útočit a odešly mimo výhled. Žoldnéři tedy vstoupili bránou dovnitř – a zombie po nich ihned začaly střílet. Garadox však hodil ruční granát a zbylé zombie zničil. Jejich těla potom pokropil korozymem. Pětice agentů začala stahovat cenná data, zatímco žoldnéři odpočívali.

Když bylo hotovo, Kabira zavolala ostatním agentům a potom zavolala člun, aby přiletěl blíž k základně a vyzvedl je. Žoldnéři, agenti a zachráněný vědec do něj nastoupili. Žoldnéři přikázali, aby člun odletěl ke generátoru. Nacházel se v horách, mezi skalami. Nikdo u něj nebyl. Člun přistál a žoldnéři zajistili oblast. Generátor měl tvar sloupu, z jehož vrcholku vyzařoval paprsek energie do oblaků. Ixtli prohlédl okolí dalekohledem a retrokognicí prohlédl i minulost. Před devíti dny tu byla hlídka Temné ruky, ale potom odešla a už se nevrátila. Tým tedy bez obav přišel ke generátoru a prozkoumal ho. Byla to neznámá technologie, ale k ovládacímu panelu byl připojen počítač ixwijů. Ixtli se generátor snažil vypnout, ale ani po hodině se mu to nepodařilo. Zkusil to tedy Garadox, ale také marně. Pak to zkusila Kabira – a povedlo se ji to. Paprsek ustal a bouře se začala rychle rozptylovat.

Kabira zavolala radiostanicí na loď. Spojení bylo už funkční. Podala hlášení o celé situaci. Náhle se na obloze zablesklo a zjevil se obrovský objekt – planeta. Byla poměrně blízko. Kabira znovu zavolala na loď, aby ji o tom řekla. Kapitán lodi řekl, že ji vidí také. Planeta očividně právě vyletěla z hyperprostoru. Loď provedla senzorový průzkum a zjistila, že to ve skutečnosti není planeta, ale megastruktura známá jako Jupiter-mozek, počítač o velikosti planety. Byl evidentně stejné konstrukce, jako onen generátor bouře.

Odkudsi ze skal poblíž archeologického naleziště náhle odstartovala malá vesmírná loď xuharktolského designu, ovšem pokřiveného Necrothovou korupcí. Zamířila přímo k Jupiter-mozku. Garadox zavolal ixwijské lodi, aby tu nepřátelskou okamžitě sestřelila. Ixwijové spustili palbu, ale většina výstřelů šla mimo a ty, které zasáhly, neudělaly žádné poškození. Kapitán sdělil, aby se tým urychleně stáhl na palubu. Všichni tedy rychle vběhli do člunu, který odletěl na loď. Kapitán zde řekl, že Temná ruka chce očividně přistát na Jupiter-mozku, aby se dostala k jeho datům a celou strukturu nejspíš i zkorumpovala. Tomu se muselo za každou cenu zabránit.

Loď vyrazila k Jupiter-mozku a žoldnéři se připravili na výsadek. Na povrchu nebyla dýchatelná atmosféra, takže nafasovali dýchací masky. Člun přistál poblíž místa, kde už byla xuharktolská loď, a žoldnéři vystoupili ven. Zamířili přímo k té lodi. Byla obklopena mrtvými těly vlkodlaků a zombií a také zničenými roboty. Tito roboti byli stejné technologie, jako okolní struktura. Zjevně tvořili obranný systém. Žoldnéři v dálce spatřili čtveřici xuharktolů. Běželi ke struktuře, která vypadala jako brána vedoucí do nitra Jupiter-mozku. Zoltan se snažil inspirovat kolegy k hrdinství v nadcházejícím boji, ale nepodařilo se mu to. Ixtli zpomalil proud času, aby dal týmu výhodu, a pak se všichni vrhli na xuharktoly. Tři z nich byli vlkodlaci, řadoví vojáci. Ten čtvrtý měl honosnější brnění, i když poničené a zrezivělé. Byl to kostlivý lich, koruptor, očividně velitel celé operace.

Garadox po nepřátelích hodil ruční kumulativní granát, ale jejich brnění to ustálo. Zoltan zahájil seanci, aby na liche seslal ničivý proud ektoplazmy. Mělo to efekt, ale ne tak velký. Lich utrpěl menší zranění. Zahájil tedy další stejnou seanci, ale tentokrát došlo k selhání. Zoltana postihl omnifaktoří trest v podobě ohnivé koule, ale plamenům Světla naštěstí odolal. Vlkodlaci po něm však začali střílet a málem by ho trefili a zabili, kdyby před něj neskočil Garadox a střelbu nevykryl vlastním tělem. Ixtli vlkodlakům pomocí telepatie jednorázově ovlivnil mysl – donutil je na liche zaútočit. Lich zatím střílel na Garadoxe, ale bez efektu. Ten po něm hodil granát, ale lichovo brnění odolalo. Zoltan pomocí seance na liche seslal další proud ektoplazmy a opět ho trochu zranil. Další zranění mu zasadili ovlivnění vlkodlaci, ale hned potom se vzpamatovali. Ixtli se je snažil znovu ovlivnit, ale tentokrát to nevyšlo. Nevyšla ani jeho snaha oslabit lichovi brnění transmutací.

Garadox využil celkového chaosu a vrhl se na vlkodlaky. Zaplavil je korozymem ze svých dvou pistolí. Žíravá látka je rozpustila. Pak hodil granát na liche a tentokrát se mu povedlo jeho brnění prorazit. Exploze liche rozmetala na jednotlivé kosti, které se naštěstí už nespojily zpět. Potom je pro jistotu pokropil korozymem, čímž je zničil úplně. Žádní další nepřátelé okolo nebyli, ovšem hrozilo, že přijdou další roboti. Žoldnéři se tedy rychle stáhli zpět do člunu. Zoltan před odchodem sebral čtyři kusy zničených robotů. Jejich neznámá technologie bude velmi cenná na černém trhu. Žoldnéři se vrátili na loď a odevzdali dýchací masky. Kapitán sdělil, že Jupiter-mozek bude nyní patřit rodu Arcion, který ho bude zkoumat. Xuharktolská loď bude prozatím hlídána, a nakonec bude zničena.






Shrnutí
Hra trvala něco málo přes 3 hodiny, mise trvala přibližně 7 hodin (plus 26 dní cesta). Během mise zemřela jedna postava (Zoltan), ovšem týmová lékařka ji poté obživila. Později hrozilo, že ta stejná postava zemře znovu, tentokrát ji ale zachránil týmový kolega pomocí akce „Vykrytí vlastním tělem“. Psionik hodně zajímavě používal své schopnosti, užitečné byly i seance média. Lord Eliphas v závěru mise použil Předchozí zážitek „Válka“, aby nepřátele rychle zlikvidoval. Předchozí zážitky mají efekt jen na řadové protivníky, nikoliv na Bosse, což lich byl. Liche tedy hráči museli přemoci normálně.


Úvod | Projekt Void © 2009-2024
Původní texty a zdrojový kód nesmí být bez souhlasu šířeny. Stránky založeny na redakčním systému FoxAxe
Web tip: Anime, filmy, hry; Postavy, osobnosti; Mutant Chronicles

Načtení stránky trvalo 0.0149 vteřin